Kinderen of niet: zo denken jonge mensen over die keuze
Foto: istock

Gezond, een goede job en een stabiele relatie, maar toch geen kinderwens: alsmaar meer jonge mensen bevinden zich in deze situatie, al krijgen ze het niet altijd uitgelegd aan hun omgeving. Canvas liet vier jonge mensen aan het woord over hun keuze in een interactief beeldverhaal op hun website.

Dat ons enige doel op aarde voortplanting zou zijn om onze genen door te geven aan een volgende generatie, is een idee dat door steeds meer mensen wordt verworpen. De proportie kinderloosheid zou in de loop van de twintigste eeuw sterk zelfs verdubbeld zijn.

‘In West-Europa zou tegenwoordig meer dan één vrouw op vijf geen kinderen hebben, de helft bewust, de helft omdat de omstandigheden niet mee wilden’, schrijft bioloog Dirk Draulans in een artikel voor Canvas. Maar bewuste kinderloosheid wordt vaak een egoïstische keuze genoemd. Wat met de kost en maken kinderen ons wel gelukkig?

Canvas liet vier kinderloze, jonge mensen tussen 24 en 36 jaar oud vertellen over hun eigen keuze voor het al dan niet hebben van kinderen.

‘Als je een kind nodig hebt om gelukkig te worden, moet je eerder naar de psycholoog dan de gynaecoloog’, klinkt het bij Seb, terwijl Mariam heel graag kinderen wil, maar zich vragen stelt bij de maatschappij waarin dat kind moet worden opgevoed: ‘ik wil geen mama zijn die haar kind in de crèche dropt’.

Bekijk het interactief beeldverhaal op de website van Canvas.