Nieuwe Belgische strafklachten tegen Volkswagen
Advocaat Alexandre Wilmotte (2012) Foto: Belga

Een tiental Volkswageneigenaars rond de Belgische advocaat Alexandre Wilmotte is van plan om in de komende dagen een strafklacht neer te leggen naar aanleiding van de ‘sjoemelsoftware’ van de Duitse autobouwer. Ze roepen morele en financiële schade in.

Wilmotte zal de klacht indienen bij de Brusselse onderzoeksrechter die het dossier tegen VW leidt. Ze gaat uit van een tiental VW-klanten, maar anderen zouden zich nog kunnen aansluiten.

De eigenaars van Volkswagens, Audi’s en Skoda’s zijn door Volkswagen gevraagd om aanpassingen te laten doorvoeren aan hun wagen, maar volgens hun advocaat tasten ze volledig in het duister over wat er precies mee zal gebeuren, welke gevolgen dat zal hebben en hoe lang de werken zullen duren.

‘Er blijven heel wat vragen open en de gedupeerde klanten hebben geen vertrouwen in een constructeur die zich schuldig heeft gemaakt aan strafrechtelijke inbreuken om de geldende milieuregels te omzeilen’, argumenteert de advocaat. Volgens hem moet objectief worden vastgesteld welke technische modificaties nodig zijn.

Herverkoopwaarde

‘Naast morele schade zullen professionele klanten ook financiële schade lijden gedurende de periode van de reparaties. Anderen vrezen dan weer dat de affaire een impact zal hebben op de herverkoopwaarde van hun wagen’, luidt het nog.

Het gaat niet om de eerste strafklacht tegen Volkswagen. Eerder diende ook advocaat Antoine Chomé al een klacht met burgerlijke partijstelling in rond de ‘sjoemelsoftware’. En ook advocaat Herman Van Maldeghem verzamelde intussen al ongeveer tweeduizend eigenaars die gerechtelijke stappen overwegen, schrijven verschillende kranten vrijdag.