gebrek aan visie en onwillige burgers belemmeren energieomwenteling

Het groene potentieel van Vlaanderen

Vlaanderen kan tegen 2030 al dertig procent van zijn energie en zestig procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen halen. Dat is drie keer meer dan Vlaanderen zichzelf oplegde voor 2020. Maar dan is wel een versnelling van de ambitie nodig.

Windmolens zullen tegen 2030 fors in prijs dalen, terwijl hun vermogen zal toenemen.
Windmolens zullen tegen 2030 fors in prijs dalen, terwijl hun vermogen zal toenemen. photo news

80 tot 95 procent minder CO2-uitstoot tegen 2050. Dat is de ambitie van Europa. Om die waar te maken, moet zowat de hele energieproductie losgekoppeld worden van fossiele brandstoffen en moet er stevig ...