VN: ‘Opwarming aarde niet beperkt tot twee graden’
Foto: EPA

Precies één maand voor de start van de klimaatconferentie in Parijs, stellen de Verenigde Naties dat de beoogde inspanningen, die ongeveer 150 landen in hun klimaatakkoord voorlegden, zullen tekortschieten. Met de huidige akkoorden zal de opwarming van de aarde niet kunnen beperkt worden tot 2 graden, klinkt het.

Volgens wetenschappers moet de opwarming van de aarde tegen het einde van deze eeuw onder de 2 graden celsius blijven, om zo de zwaarste effecten van de klimaatveranderingen, zoals overstromingen, droogtes of de stijgende zeespiegel, af te wenden. De afspraken die de 195 deelnemende landen tijdens de klimaattop in Parijs, eind november, maken, moeten daarom voldoende ambitieus zijn.

Op 1 oktober hebben 146 van de 195 landen een klimaatakkoord voorgelegd. Samen zijn die landen goed voor 86 procent van de uitstoot wereldwijd. In hun akkoord stellen ze voor welke inspanningen ze op nationaal niveau zullen leveren om de volgende eeuw de uitstoot van broeikasgassen terug te voeren, om zo de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot 2 graden Celsius.

De VN hebben de plannen geëvalueerd en stelden daarover vrijdag een rapport voor. De plannen schieten tekort, zo klinkt het. De CO2-uitstoot blijft wereldwijd stijgen, al gaat het trager dan de voorbije twee decennia. Volgens het rapport van de VN is tegen 2100 een opwarming met 2,7 graden Celsius haalbaar.

Al is duidelijk voor de VN het glas halfvol eerder dan halfleeg is. 2,7 is dan wel meer dan de voorziene 2 graden, maar toch een stuk minder dan de oorspronkelijk geschatte 4 tot 5 graden, klinkt het. Toen de plannen vorig jaar in december geanalyseerd werden, werd nog een opwarming van 3,1 graden berekend.

‘Er is een indrukwekkende beweging weg van 4 of 5 graden’, aldus Christiana Figueres, hoofd van de klimaatafdeling van de Verenigde Naties. ‘Maar het is niet voldoende.’

De beperking van de uitstoot wereldwijd zal nu overeenkomen met 56,7 miljard ton CO2 tegen 2030. Dat is 4 miljard minder dan verwacht, zonder de extra inspanningen.

‘Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het wil niet zeggen dat iedereen op dezelfde manier moet en kan aanpassen.’ Er wordt vooral gekeken naar grote landen, zoals de VS, China en Australië, van wie de inspanningen vooralsnog beperkt bleven. In het geval van Australië bijvoorbeeld onder meer vanwege de steenkoolmijnen in het land, die een belangrijk bron van inkomsten zijn.