Waarom vrouwen betere leiders zijn
Angela Merkel Foto: Jobat.be
Volgens professor bedrijfspsychologie Chamorro-Premuzic zijn vrouwen gemiddeld betere leiders. Mannen hebben eigenschappen die eerder als hinderpalen opduiken. Toch wordt er eerder voor mannen gekozen.

Bij de keuze van een leider of manager speelt het argument zelfvertrouwen meer mee dan competentie. Mannen blijken beter in het uitstralen van zelfvertrouwen, ook al is dat zelfvertrouwen ongegrond.

Incompetente mannen

Wie erg zelfverzekerd overkomt, wordt door anderen ook al snel als competent gezien. Onderzoek toont aan dat bij groepen of teams waar nog een leider moet worden aangeduid vaak net de meest zelfbewuste en (soms zelfs overdreven) zelfzekere types als leider worden verkozen.

Dit alles heeft volgens professor Tom Chamorro-Premuzic , een internationale autoriteit in bedrijfspsychologie, zo zijn gevolgen. Bij de keuze voor een leider of teamhoofd moeten vrouwen, vaak onterecht, het onderspit delven. Er worden namelijk eerder incompetente mannen als leiders verkozen dan competente vrouwen.

Nederig

Wereldwijd onderzoek, zo benadrukte Chamorro-Premuzic recent in Harvard Business Review, zou bovendien aantonen dat mannen zichzelf als veel intelligenter beschouwen dan vrouwen. Terwijl deze laatste in tests op emotionele intelligentie gemiddeld doorgaans net beter scoren. Mede daarom zijn vrouwen, volgens Chamorro-Premuzic, gemiddeld gesproken betere leiders.

Mannen hebben, gemiddeld bekeken, eigenschappen die eerder als hinderpalen opduiken, zeker bij het leiden en aansturen van een team. Arrogantie en overdreven zelfzekerheid zijn daar voorbeelden van. Volgens de professor zijn de beste leiders simpelweg nederig. En wil nu net nederigheid een kenmerk zijn dat meer bij vrouwen opduikt dan bij mannen.

>

>

>