Leuven richt als eerste stad in Vlaanderen een aanspreekpunt in voor volwassen mannen die geconfronteerd worden met geweld in hun relatie of in hun familie. De betrokkenen kunnen vanaf 1 januari 2016 bij ‘Mannenklap’ terecht voor een gesprek met een vrijwillge vertrouwenspersoon.

‘Mannenklap’ is een initiatief van de stad Leuven, de dienst diversiteit en gelijke kansen van de stad, de vzw DiversLeuven, de provincie Vlaams-Brabant en het CAW Oost-Brabant.

Het vooroordeel dat bij familiaal of huiselijk geweld mannen altijd de pleger zijn en vrouwen altijd slachtoffer, vormt volgens Leuvens schepen Denise Vandevoort (SP.A) een belangrijke maatschappelijke drempel voor mannelijke slachtoffers van dergelijke feiten om hulp in te roepen. Praten hierover is om die reden voor vele mannen immers een taboe. ‘Mannenklap wil die drempel verlagen en een mentaliteitsverandering teweeg te brengen’, aldus Vandevoort.

Het initiatief hoopt een einde te maken aan het taboe en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken door deze mannen kans te bieden in alle vertrouwen hun verhaal te doen aan vertrouwenspersonen die telefonisch bereikbaar zijn of met wie een persoonlijke afspraak kan gemaakt worden op een neutrale plaats.

‘De contacten zijn discreet, anoniem en veilig en staan ook open voor getuigen en plegers van geweld’, aldus schepen Vandevoort.