Commentaar

De badge is goed

Het migratiedossier is al complex en belastend genoeg zonder dat we er ook nog eens op hoge toon overbodige discussies aan toevoegen. Op vraag van de gemeenten die zijn geselecteerd om groepen asielzoekers ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen