Schauvliege in hoek gedwongen in dossier boscompensatiefonds
Foto: Imagedesk / Dieter Telemans

Minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) heeft zich in het Vlaams Parlement moeten verantwoorden over het dossier van het boscompensatiefonds en voor haar aanval op het VRT-programma De Afspraak. Opvallend was dat de CD&V-minister weinig tot geen steun kreeg van coalitiepartners Open VLD en N-VA. Het oordeel van de oppositie was dan ook snoeihard.

Heeft minister Schauvliege binnen de Vlaamse regering voldoende aangedrongen op het vrijgeven van de historische reserves van het boscompensatiefonds? En is de minister uit de bocht gegaan met haar scherpe kritiek op het het VRT-programma De Afspraak dat over de kwestie een interview had met komiek Wouter Deprez? Die vragen stonden centraal in een debat in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

De minister herhaalde dat de Europese begrotingsregels een impact hebben op het inzetten van de reserves uit het fonds, maar dat er binnen de regering altijd 'collegiaal' over de kwestie is beslist. Ze verwees ook naar de inspanningen om het fonds uit te breiden naar lokale besturen en recent ook naar particulieren en vzw’s. Verder worden volgens haar ook nog andere pistes bekeken om de historische reserves te kunnen vrijmaken.

Schaamlapje

De oppositie nam met die uitleg geen genoegen. Volgens Groen en SP.A heeft Schauvliege binnen de regering gewoon onvoldoende op tafel geklopt. 'Het resultaat is dat er nu virtuele bossen op een spaarrekening staan. U weegt niet meer in deze Vlaamse regering', zei Groen-fractieleider Rzoska.

Volgens SP.A-parlementslid Bruno Tobback gebruikt Schauvliege de begrotingsregels als 'schaamlapje' en toont Schauvliege 'een ongelooflijk gebrek aan engagement'. Hij beschuldigt haar van 'wanbeleid'.

Opvallend was dat Schauvliege weinig tot geen steun kreeg van coalitiepartners Open VLD en N-VA. Zo zei N-VA-parlementslid Piet De Bruyn dat de middelen wel degelijk kunnen aangewend worden, maar dat de slaagkansen onder meer afhangen van de 'politieke overredingskracht' binnen de regering.

De Afspraak

Wat de kritiek op het VRT-programma De Afspraak betreft, ontkent Schauvliege dat ze de persvrijheid heeft willen beknotten. 'Ik heb enkel de leugens die verteld werden, willen rechtzetten', klonk het.

Ook in die verdediging stond de CD&V-minister alleen. Volgens Rzoska is Schauvliege ook duidelijk 'teruggefloten' door minister-president Geert Bourgeois. Hij blijft erbij dat de uitspraken van Schauvliege 'dicht aanleunen bij censuur'.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig