N-VA haalt klimaatakkoord onderuit
Foto: Ig

De N-VA vindt dat het ontwerpakkoord over de verdeling van de klimaatdoelstellingen bijgestuurd moet worden. Volgens de partij is minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) buiten haar onderhandelingsmandaat gegaan. ‘Een akkoord moet, maar niet op deze manier.’

De vier Belgische ministers van Klimaat bereikten vorig weekend een ontwerpakkoord over de verdeling van de lusten en lasten in het klimaatbeleid. Daar was zeer lang naar uitgekeken. De onderhandelingen sleepten al zes jaar aan.

Maar het resultaat wordt nu aan Vlaamse kant fors in twijfel getrokken. Meerderheidspartij N-VA is bijzonder kritisch over het compromis dat minister van Klimaat Joke Schauvliege (CD&V) uit het overleg heeft gehaald. Volgens de partij is de minister op verscheidene punten buiten haar onderhandelingsmandaat gegaan:

  • Zo eiste Vlaanderen minimum 56 procent op van de veiling van uitstootrechten, die het recht geven om CO2 uit te stoten. In het ontwerpakkoord daalt het percentage naar 50 procent.
     
  • De Vlaamse regering eiste zelfs 63 procent op. De daling naar 56 procent mocht volgens de N-VA alleen worden toegestaan als Vlaanderen het restant meer intern mocht inzetten, en minder voor de klimaathulp aan derdewereldlanden. Daar is in het akkoord geen spoor van.
     
  • Het zit de N-VA ook hoog dat Wallonië beter uit het ontwerpakkoord komt. Het aandeel hernieuwbare energie dat Wallonië moet bereiken, zakt van 12,5 naar 11,5 procent. De regio zit nu al op 10,8 procent, waardoor ze straks hoogstwaarschijnlijk overschotten heeft die ze kan verkopen aan de federale overheid. Het Vlaamse aandeel in die federale kostprijs zou volgens N-VA 120 miljoen euro bedragen.

‘Iedereen heeft water bij de wijn gedaan’

Minister van Klimaat Joke Schauvliege (CD&V) erkent dat ze buiten haar mandaat is gegaan. ‘Met het mandaat waarmee we al zes jaar onderhandelden, raakten we er niet uit’, zegt ze. ‘Iedereen heeft water in de wijn gedaan. Ik besef wel dat ik moet terugkoppelen naar de Vlaamse regering.’

Volgens Schauvliege is het akkoord wel degelijk verdedigbaar voor Vlaanderen. Door de lagere doelstelling voor hernieuwbare energie (van 10,5 naar 10 procent) moet er 85 miljoen euro minder doorgerekend worden aan bedrijven en gezinnen. Dat is een veel groter bedrag dat de 9,6 miljoen euro die Vlaanderen misloopt door de lagere inkomsten uit emissierechten. Andere partijen trekken die cijfers in twijfel.

Volgende vrijdag wil de Vlaamse regering een beslissing nemen over het lot van het ontwerpakkoord. Het is zeer de vraag of de federale overheid en de andere regio’s de Vlaamse bijsturingen zomaar willen overnemen.