Bijna een kwart (23,8 procent) van de personen met een zware arbeidshandicap zegt gepest te worden op het werk. Dat blijkt uit de Werkbaarheidsmonitor van 2013, zo meldt de Commissie Diversiteit van de Serv, het overlegorgaan van vakbonden en werkgevers in Vlaanderen.

In 2013 gaf 16,1 procent van de personen met een arbeidshandicap aan gepest te worden op het werk. Voor personen met erge hinder was dat 23,8 procent, voor personen met een beperkte hinder 15 procent. Bij de werknemers zonder arbeidshandicap zegt maar 8,2 procent gepest te worden op het werk. De Commissie Diversiteit vraag verder onderzoek naar de hoge pestcijfers en dringt aan op maatregelen om dat gedrag te keren.

Voorts blijkt uit de studie dat maar vier op de tien personen met een arbeidshandicap 'werkbaar werk' heeft. Zij ervaren in hun werk meer stress, motivatieproblemen, een gebrek aan leermogelijkheden en een onevenwichtige werk-privé-balans. Bij werknemers zonder arbeidshandicap geven bijna zes op de tien aan werkbaar werk te hebben.

'Ongeveer 411.000 werkenden in Vlaanderen hebben een arbeidshandicap. Van de groep die het meest hinder ondervindt, ziet één op de tien zich niet in staat om de huidige job voort te zetten tot het pensioen. Meer dan de helft ziet doorwerken tot het pensioen enkel zitten als hun werk wordt aangepast. Dat zijn bijzonder lage cijfer', zegt Caroline Copers, voorzitster van de commissie Diversiteit.

De Commissie vraagt dat structureel ingezet wordt op werkbare jobs voor mensen met een handicap. 'Dat betekent concreet een beheersbare werkdruk, een goede ondersteuning door de leidinggevende(n), een draagbare emotionele belasting, voldoende autonomie en voldoende afwisseling', luidt het.