CD&V: 'Conventie van Genève updaten is niet hetzelfde als ze uithollen'
Foto: AFP

Een opmerkelijke passage in een van de congresteksten van de Europese christendemocraten (EVP). De Europese Volkspartij, waar ook CD&V lid van is, vraagt een grondige hervorming van de bestaande Europese asielprocedures, inclusief een update van de Conventie van Genève. Volgens CD&V is er een duidelijk verschil met het eerdere voorstel van N-VA-voorzitter Bart De Wever.

De voorbije dagen blies de Europese Volkspartij (EVP) verzamelen in Madrid voor een congres, waar ook het partijbestuur werd vernieuwd. Op dat congres lagen twee resoluties op tafel. Over een Europees defensiebeleid, en een grotere resolutie over het asiel- en migratiebeleid.

Het is die tweede resolutie die een passage bevat over de Conventie van Genève: ‘De lidstaten moeten de bestaande minimumstandaarden van de asielverdragen toepassen. Het is aan de Europese Commissie om die aan te passen waar er tekortkomingen zijn vastgesteld, en om het Europese asielsysteem op lange termijn aan te passen, inclusief een update van de Conventie van Genève.’

Steven Vanhecke, die als docent Europese politiek aan de KU Leuven als waarnemer aanwezig was op het EVP-congres, licht op Radio 1 toe dat de partij ‘op langere termijn de discussie wil openen om te zien op welke manier de Conventie van Genève aan de noden van vandaag moet aangepast worden’. De soep zal volgens de Europakenner niet zo heet gegeten worden als ze wordt opgediend.

CD&V was volgens Vanhecke niet tevreden over die specifieke passage in de EVP-tekst, maar heeft besloten om de resolutie toch goed te keuren. ‘Uit de tekst blijkt dat geen oplossing is op korte termijn, maar vooral een piste die op langere termijn onderzocht mag worden’.

Zelfs met al die nuances blijft het een opmerkelijke koerswijziging van de Vlaamse christendemocraten. Toen N-VA-voorzitter Bart De Wever vorige maand de Conventie van Genève ter discussie stelde en zei dat een ‘wijziging bespreekbaar moet zijn’, reageerden prominente CD&V’ers verontwaardigd. Vicepremier Kris Peeters noemde een herziening ‘onrealistisch’, en ook justitieminister Koen Geens sprak van 'een zwaktebod’.

'Niet hetzelfde als voorstel van De Wever'

Voor CD&V is pleiten voor een update echter iets heel anders dan wat De Wever voorstelde. 'De invoering van A- en B-categorieën voor mensen blijft voor ons geen optie', onderstreept de CD&V-top. 'Een aanpassing van de conventie zoals sommigen voorstellen, om het statuut van oorlogsvluchtelingen uit te hollen, is en blijft voor ons onaanvaardbaar.'

De christendemocraten beklemtonen dat een update samen gezien moet worden met het pleidooi voor een volledige hervorming van het Europees asielsysteem op lange termijn. En een update, dat is voor hen iets positiefs. 'Een update doe je toch om de zaken te verbeteren, zoals je een update doet aan je computer', onderstreept de partijwoordvoerder.

Voor CD&V ligt de resolutie dus in lijn met wat CD&V altijd gezegd heeft. 'We willen recht op asiel voor wie recht heeft op internationale bescherming en een snel, humaan terugkeerbeleid voor wie hiervoor niet in aanmerking komt.'

Merkel vs. Orban

Ook in de Europese Volkspartij zijn er veel verschillen over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Er is de strekking-Merkel die overtuigd blijft dat Europa de migratiecrisis aankan en pleit voor een menselijke aanpak. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de Hongaarse premier Viktor Orban. Marianne Thyssen van CD&V, zopas benoemd tot vicevoorzitter van de EVP, staat aan de zijde van Merkel: ‘Met haar uitspraken heeft ze een toon van menselijkheid gezet.’

EVP-voorzitter Joseph Daul zei woensdag in zijn openingstoespraak nochtans dat Europa ‘geen miljoenen en miljoenen (vluchtelingen) meer kan opnemen die we niet de baas kunnen en die veel landen en veel regio’s kunnen destabiliseren. We kunnen niet al de miserie van de wereld opvangen.’

De EVP keurde een resolutie goed waarin ze vraagt de asielprocedures sneller af te handelen en de opvang van vluchtelingen te verbeteren. Ook moet de controle van de buitengrenzen worden versterkt, maar eensgezindheid over de concrete aanpak is er duidelijk niet.