Hard werken aan het ‘werk van de toekomst’
Foto: Jobat.be
Op 3 november kunnen ondernemers en middenveldorganisaties in de Vives Hogeschool in Kortrijk deelnemen aan het arbeidsmarktsymposium West4Work. Daar worden de uitdagingen geschetst waar de Vlaamse arbeidsmarkt voor staat. Maar binnen die arbeidsmarkt heeft West-Vlaanderen een aantal specifieke kenmerken, die men niet onder de mat kan vegen.

Het symposium informeert dus West-Vlaanderen over het (nieuwe) Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Binnen die arbeidsmarkt neemt West-Vlaanderen op een aantal vlakken toch een speciale plek in, waar zowel het beleid als de ondernemers zich goed bewust van moeten zijn.

Bram Bruggeman van RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen, het overlegplatform van de sociaaleconomische partners: “Het thema ‘werkbaar werk’ is hier bijvoorbeeld erg relevant. Kijk naar de vergrijzing. Die slaat overal in West-Europa en dus ook in België toe, maar door de demografie in onze provincie wordt West-Vlaanderen daar de komende jaren nog meer door getroffen. In combinatie met de ‘ontgroening’ – de te geringe instroom van nieuwe arbeidskrachten – zal dit de provincie voor serieuze uitdagingen stellen. Die ontgroening wordt nog versterkt door de ‘brain drain’ die, ondanks alle inspanningen en mooie campagnes, niet voldoende gekeerd geraakt. Jonge West-Vlamingen blijven veelal hangen in hun studiestad buiten de provincie, hoewel er ook hier heel wat opleidings- en tewerkstellingsmogelijkheden zijn.”

Voorbereiden op diversiteit

In vergelijking met andere provincies telt West-Vlaanderen ook meer laaggeschoolden, een van de gevolgen van de ‘brain drain’. “Gelukkig kent West-Vlaanderen nog steeds een hoge industriële activiteit, waar mensen met een lagere opleiding kansen op werk vinden”, zegt Bram Bruggeman. “Door de toenemende automatisering komen die kansen wel onder druk te staan. Ook dat is dus een opdracht voor de toekomst: werkbaar werk blijven voorzien voor die doelgroep.”

Een van de speerpunten van de sociale partners voor het West-Vlaamse arbeidsmarktbeleid is dan ook een moderne arbeidsorganisatie die het ‘menselijk kapitaal’ nog meer naar waarde schat, en mensen zelf meer impact geeft op hun baan en hun carrière. Ze mee laten beslissen.

Bram Bruggeman stipt als trend ook de toenemende migratie aan. In vergelijking met andere regio’s is dat in West-Vlaanderen nog niet zo’n prominent fenomeen, maar ook onze provincie zal daar onvermijdelijk steeds meer mee te maken krijgen. “Diversiteit wordt ook in West-Vlaanderen de norm, zo eenvoudig is het”, zegt Bram Bruggeman. “In veel steden in de wereld bestaat de meerderheid van de mensen al uit minderheden, en dat is onze grotere steden ook steeds meer het geval. Zeker in West-Vlaanderen, dat traditioneel misschien wat meer in zichzelf gekeerd is, zal dat een cultuuromslag vragen. Werkgevers zullen bijvoorbeeld hun ‘interculturele competenties’ moeten aanscherpen, willen ze gebruik kunnen maken van al dat ‘nieuwe’ talent. Doordat we hier nog niet zo’n grote toevloed van migranten hebben, kunnen zowel ondernemers als het middenveld zich daar nu goed op voorbereiden.”

>

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig