Woensdagochtend richtte Wouter Deprez zich tot de Vlaamse minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD). De verantwoordelijkheid lijkt bij haar te liggen, stelde Deprez vast. Daarop verzekerde Turtelboom dat het budget bestemd blijft voor bos. ‘Maar de trekkingsrechten liggen bij Schauvliege’, die volgens Turtelboom nog geen vraag heeft ingediend.

'Kan ik hieruit concluderen dat minister Schauvliege tot nu toe geen dossiers indiende over het al dan niet geblokkeerde geld van het Boscompensatiefonds?', reageert Wouter Deprez. Het is de zoveelste post van de Vlaamse cabaretier. Hij bracht de bal aan het rollen nadat hij het dossier-Essers zeer grondig bestudeerd had en vervolgens enkele weken geleden de ontbossing van 11 hectare bos voor de bouw van het bedrijf Essers in vraag begon te stellen.

Dinsdag raakte bekend dat in het zogenaamde boscompensatiefonds acht miljoen euro zit, geld bedoeld om bossen te planten ter compensatie van door bedrijven ontboste gebieden. Maar dat geld kan niet gebruikt worden, legde Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) uit. Er mag immers maar uitgegeven worden wat er in dat jaar is uitgegeven, moet de begroting in orde blijven. En dus is het fonds geblokeerd. 'Die vraag is al herhaaldelijk gesteld aan de Vlaamse Regering en aan de minister van Begroting, ook in de vorige legislatuur', zei Schauvliege daarover. 'Dat stuit telkens op een njet. We kunnen die middelen daarvoor dus niet aanwenden.'

Nog geen dossier ingediend

‘Het fonds is inderdaad een onderdeel van het ministerie van Begroting’, aldus een medewerker van het kabinet van Turtelboom. ‘Dat wordt beheerd door de minister. Maar de trekkingsrechten liggen bij de bevoegde minister, in dit geval Joke Schauvliege. En in het conclaaf is daarvoor nog nooit een vraag gesteld. Het is dus niet de verantwoordelijkheid van minister Turtelboom.’ Dat zegt ook Turtelboom zelf, in een reactie op haar Facebookpagina woensdagmiddag.

‘De miljoenen in het boscompensatiefonds zijn gereserveerd voor meer bos én dat blijft zo. Als minister van begroting beheer ik het geld, de bestemming ervan is een zaak van de bevoegde minister. Dossiers kunnen steeds ingediend worden door mijn collega Joke Schauvlieghe, daarna zal de regering hierover beslissen.’

'Waarom zegt minister Schauvliege dan in de Commissie Leefmilieu dat vragen om deblokkering van het geld systematisch op een “njet” stuiten bij de minister van Begroting?', reageert Deprez woensdagavond. In de Commissie Leefmilieu van 21 april 2015 hadden Wilfried Vandale (N-VA), Hermes Sanctorum (Groen) en Ingrid Lieten (SP.A) Schauvliege naar het geblokkeerde geld gevraagd, waarop zij naar het ministerie van Begroting had gewezen.

'Ik dank minister Turtelboom voor haar reactie', besluit Deprez. 'En ik zit met veel nieuwe vragen. Is die 8 miljoen euro in het Boscompensatiefonds nu geblokkeerd of niet? Heeft minister Schauvliege minister van Begroting Turtelboom sowieso gecontacteerd over het Boscompensatiefonds? En indien niet, waarom zegt ze dan van wel in de Commissie Leefmilieu van 21 april 2015?'