Aan de strijd van Belgische cabaretier Wouter Deprez tegen de uitbreiding van Essers in Genk, ten koste van het bos, komt nog lang geen einde. Nadat hij op zijn Facebookpagina meermaals kritiek uitte op minister Schauvliege (CD&V), moet ditmaal haar collega, Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) eraan geloven. Het boscompensatiefonds is immers geblokkeerd, zo bleek gisteren, omdat de begroting anders in het rood gaat.

Maandag werd Wouter Deprez uitgenodigd op het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, om er de uitbreidingsplannen van het logistieke bedrijf H.Essers in Genk te bespreken. Voor die uitbreiding zou 11 hectare bos moeten verdwijnen.

Aan bod kwam ook het boscompensatiefonds. Daarin zit geld dat bedrijven moeten betalen als ze een gebied ontbossen. ‘De term “bosbehoudsbijdrage” is niet helemaal juist, omdat het bos natuurlijk wel gekapt wordt’, schrijft Deprez woensdag op zijn Facebookpagina . ‘Maar de uitdrukkelijke bedoeling is dat het bos elders opnieuw aangeplant wordt, en wel met die bosbehoudsbijdrages.’

In het fonds zit inmiddels een bedrag van bijna acht miljoen euro, bevestigde de woordvoerder van Schauvliege dinsdag aan onze krant, maar dat geld mag niet gebruikt worden. Er mag immers maar uitgegeven worden wat er in dat jaar is uitgegeven. ‘Aangezien het om een fonds gaat mag de regering er door Europese begrotingsregels niet meer van uitgeven dan er binnenkomt’, legde het kabinet van Schauvliege uit. ‘Anders gaat de begroting in het rood. De historisch opgebouwde pot stelt dus de gekende ESR-problemen indien aangesneden.’ 

Volgens specialisten, aldus Deprez in zijn Facebookbericht aan minister van Begroting Turtelboom, is er inmiddels een bebossingsachterstand van 1.300 hectare. ‘Alles samen werd een gebied van 2 km op 6,5 kilometer al ontbost. En nog niet gecompenseerd met een bebossing op een andere plaats.’

‘Als ik de commissies Leefmilieu en de parlementaire vragen naga, zijn er veel mensen die het de afgelopen vijf jaar niet begrepen’, gaat Deprez verder, waarop hij een reeks namen opsomt, onder wie Hermes Sanctorum (Groen) en Wilfried Vandaele (N-VA).

'We kunnen er niet aan (aan dat geld). Die vraag is al herhaaldelijk gesteld aan de Vlaamse Regering en aan de minister van Begroting, ook in de vorige legislatuur. Dat stoot telkens op een njet', citeert Deprez Schauvliege, in een parlementaire vraag van 21 april. 'Kortom, het is dus uw schuld', besluit Deprez. Maar de vraag werd ook al, onder meer onder de legislatuur van minister Muyters gesteld.

Deprez richt daarom nu zijn oproep rechtstreeks tot minister Turtelboom: ‘Geef die 8 miljoen euro vrij om toch een begin te maken van het wegwerken van die boscompensatie-achterstand.’