Stad erg kwetsbaar voor klimaatverandering

Hitte en overstromingen bedreigen Antwerpen

De stad wordt heter, droger en op de talrijke hitteonweders volgen meer overstromingen. Elke Antwerpenaar zal zich deze eeuw moeten wapenen tegen het veranderende klimaat. Want de overheid alleen kan haar burgers niet meer beschermen. ‘In de stad zijn alle strategieën aanwezig. Maar de efficiëntie kan nog een stuk beter.’

Het kaartje bovenaan geeft het verwachte hitte-eiland-effect in 2030 weer. In vergelijking met 2013 is het eiland niet alleen flink gegroeid, de temperatuursverschillen met het platteland nemen ook toe.De kaartjes hiernaast geven de plaatsen weer waar gemiddeld om de vijf jaar zware onweders kunnen plaatsvinden die kunnen leiden tot wateroverlast. De KU Leuven vertrok hier van het meest pessimistische klimaatscenario.
Het kaartje bovenaan geeft het verwachte hitte-eiland-effect in 2030 weer. In vergelijking met 2013 is het eiland niet alleen flink gegroeid, de temperatuursverschillen met het platteland nemen ook toe.De kaartjes hiernaast geven de plaatsen weer waar gemiddeld om de vijf jaar zware onweders kunnen plaatsvinden die kunnen leiden tot wateroverlast. De KU Leuven vertrok hier van het meest pessimistische klimaatscenario. *

Het lijkt niet meteen onze grootste zorg. De opwarming van de aarde veroorzaakt een stijgende waterspiegel, met een hogere rivierstand voor de Schelde. Maar de Vlaamse overheid werkt via het Sigmaplan ...