Schaf autorally’s af

Zou minister Galant er al eens bij stilgestaan hebben in hoeverre het verantwoord is dat steden en gemeenten mensen en middelen inzetten voor autorally’s op de openbare weg? Zouden we die politie ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen