Belgische wijnproductie steeg vorig jaar met elf procent
Foto: Photo: Tom Palmaers

De Belgische wijnproductie vorig jaar met elf procent gestegen. Vooral de schuimwijnen uit eigen land deden het uitstekend, blijkt uit een studie van de federale overheidsdienst (FOD) Economie in samenwerking met professor Ghislain Houben van de Universiteit Hasselt. Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) maakte die studie dinsdag bekend.

De Belgische wijnbouw blijft groeien. Vorig jaar bedroeg de productie 614.878 liter, een stijging met 61.011 liter (elf procent) ten opzichte van 2013. Tussen 2010 en 2014 steeg de Belgische productie met een derde. Ook het aantal wijnbouwers blijft toenemen. Vorig jaar waren het er 96. De productiestijging in 2014 is een gevolg van normale weersomstandigheden in combinatie met een stijgend areaal wijnbouw in België.

Vooral de schuimwijnen groeiden sterk: van 211.799 liter in 2013 naar 285.735 liter in 2014 of een stijging met 35 pct tegenover het jaar voordien. Het koele Belgische klimaat speelt in de kaart van de productie van schuimwijn. Volgens professor Houbent is er in 2014 meer schuimwijn geproduceerd als gevolg van hogere zuurwaarden, wat wijnbouwers ertoe aanzet om meer schuimwijn te maken.

In het oogstjaar 2013 hebben 29 wijnbouwers (21 Vlaamse en 8 Waalse) een erkenning verworven voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische aanduidingen (BGA). In totaal heeft de FOD Economie 91 Belgische wijnbouwers geïnventariseerd. In 2014 werden 40 wijnbouwers (29 Vlaamse en 11 Waalse) die in aanmerking komen voor dergelijke erkenning geïdentificeerd en heeft men in totaal 96 wijnbouwers geïnventariseerd.