Vlaamse heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen verdwijnt
Foto: BELGA

De Vlaamse regering gaat de heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen stopzetten. Dat staat in de beleidsbrieven van minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) en minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open Vld). Zij willen dat het beleid rond verwaarlozing volledig toevertrouwd wordt aan de gemeenten, omdat die daarvoor beter geplaatst zijn.

De Vlaamse krotbelasting bestaat uit twee heffingen: een heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen en een heffing op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen. Naast deze Vlaamse heffing kan de gemeente voor beide ook een eigen heffing opleggen.

De Vlaamse regering wil echter een dubbele heffing vermijden. De heffing op verwaarlozing wordt op Vlaams niveau volledig stopgezet. “Het bestrijden van verwaarlozing gebeurt immers, net als het bestrijden van leegstand, in eerste instantie in functie van de woonomgeving en het verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen. In dat verband zijn de lokale besturen duidelijk het best geplaatst om op te treden”, schrijven de ministers.

De heffing voor ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen noemen de ministers een “essentieel element” in het bewaken van de woningkwaliteit, aangezien ze de eigenaar dwingt om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Toch willen de ministers ook hier onderzoeken of een dubbele heffing vermeden kan worden en of er ook alternatieve instrumenten kunnen worden ingezet voor kwaliteitsbewaking.