Studente met C-attest krijgt geen schadevergoeding, maar moet zelf betalen
De studente en haar moeder. Foto: Dominic Verhulst
De eis tot een schadevergoeding van 25.000 euro die een Genkse studente en haar moeder van het Sint-Jan Berchmanscollege in Genk wilden krijgen, is door de burgerlijke rechtbank van Tongeren verworpen. De studente spande de rechtszaak in omdat de school weigerde een A-attest af te leveren.

In plaats van een schadevergoeding te krijgen, moeten de moeder en de studente nu 2.756 euro aan gerechtskosten betalen.

Op het einde van het schooljaar 2011-2012 kende het college de scholiere een C-attest toe omdat ze met de hakken over de sloot slaagde in haar eindexamen voor de richting Economie-Moderne Talen. De studente riep allerlei privéredenen in om haar slechte resultaat te verklaren maar volgens de delibererende klassenraad beheerste het meisje de leerstof van haar hoofdvakken niet genoeg om naar een hoger jaar te gaan.

Het meisje trok tegen die beslissing verschillende keren naar de Raad van State die de klassenraad telkens om een uitgebreide motivering van de beslissing vroeg. Uiteindelijk legde de Raad van State de school een dwangsom op van 1.250 euro per dag dat het meisje geen A-attest kreeg. De school kon dan niet anders dan het gevraagde attest afleveren. De studente en haar moeder eisten bovendien nog een schadevergoeding voor de gemaakte advocaatkosten.

Die schadevergoeding krijgen ze nu niet omdat ze op de aangehaalde negen punten niet voldoende kunnen staven dat de school en de klassenraad in de fout gingen. Ook de geëiste morele schadevergoeding krijgen ze niet. Die vroegen ze omdat de school een brief verspreid zou hebben onder de 900 leerlingen waarin haar standpunt en verschillende details vermeld stonden. De directie argumenteerde dat ze dat deed nadat de zaak in de media gelekt werd. De rechtbank kon niet vaststellen wie aan de basis lag van dat lek en verwierp dus ook die eis.