De overheid slaagt er niet in om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in ons land te doen dalen. Daarom vraagt mobiliteitsminister Jacqueline Galant (MR) in De Standaard raad aan de gewone burger. 'We hebben nochtans ons best gedaan', zeggen ze bij de overheid. 'Er vallen nog veel te veel doden op Belgische wegen', oppert Galant. Hoe slecht (of goed) is ons land echt bezig?

Wanneer we het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners van 2013 (de recentste cijfers van de Europese Commissie) bekijken, zien we dat België zeker niet de beste, maar ook niet de slechtste leerling van de Europese klas is.

Aantal verkeersdoden per miljoen inwoners (in 2013)

Bron: Europese Commissie

Met 65 verkeersdoden per miljoen Belgen, moet ons land duidelijk het onderspit delven van landen als Zweden (27), het Verenigd Koninkrijk (28) en Nederland (28).

Hoe doen die Zweden dat? 

Hoe Zweden het aantal verkeersdoden drastisch wist terug te schroeven? Matts-Åke Belin, expert verkeersveiligheid, legt al jarenlang uit hoe het land zich focust op veiligheid en niet op snelheidsovertredingen.

'Met het project 'Vision Zero' stapte Zweden af van het idee dat snelheidscamera's de veiligheid op de openbare weg voldoende zullen verhogen om verkeersdoden te vermijden. Ingenieurs en veiligheidsexperts overleggen samen hoe de wegconstructies veiliger kunnen worden gemaakt. De nadruk ligt op het technische en bouwkundige aspect.'

Met enkele drastische ingrepen vallen er nu minder verkeersdoden in Zweden dan in 1970, toen er ongeveer de helft minder automobilisten rondreden en hun ritjes de helft korter waren. Ook New York past 'Vision Zero' intussen toe. 

Een paar voorbeelden:

  • De aanleg van '2+1'-wegen: twee baanvakken gaan de ene richting uit, terwijl wie op het derde baanvak rijdt, zich al voorstorteert om een andere richting uit te gaan. Door die oplossing vermijden Zweden ingewikkelde kruispunten, waardoor tussen 1997 en 2007 zo'n 145 mensenlevens werden gered, aldus The Economist
  • Veiligere zebrapaden: op 12.600 plaatsen werden verkeersremmers, voetgangersbruggen en waarschuwingslichten aangebracht.
  • Strengere alcoholcontroles
  • Barrières tussen fietszone en autosnelweg

Zijn de Belgen echt slecht bezig? 

Om het cijfer van Zweden te behalen, zal ons land extra inspanningen moeten leveren. Maar mobiliteitexperts in ons land - zoals Kris Peeters (niet de politicus) - wijzen Jacqueline Galant (MR) met de vinger omdat zij vinden dat de mobiliteitsminister haar verantwoordelijkheid ontloopt: 'Er liggen veel voorstellen op tafel waarvan we weten dat ze een impact zullen hebben. De oproep van Galant is dan ook een blamage voor de experts en onderzoekers.’

Uit de cijfers van de voorbije tien jaar blijkt alvast dat de daling van het aantal verkeersdoden in ons land niet even snel afneemt als het Europese gemiddelde.

Jaarlijks aantal verkeersdoden

Bron: Europese Commissie

Het cijfer van België kan en moet dus nog een pak beter. Toch liggen de oplossingen nagenoeg voor het rapen, zeggen mobiliteitsexperts.

'Er zijn veel mogelijkheden', stelt Kris Peeters. 'Zo ligt het rijbewijs met punten al sinds 1991 op de plank. Dat is er nog steeds niet. We stellen ook vast dat er in Wallonië weinig inspanningen worden gedaan om meer trajectcontroles in te voeren.'

Heeft u ideeën om het verkeer in ons land veiliger te maken?

Wie gehoor wil geven aan de oproep van mobiliteitsminister Jacqueline Galant kan zich inschrijven op de website www.sgvv2015.be

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig