Wellfie meet werkvermogen in een bedrijf
Foto: Jobat.be
Om mensen langer aan het werk te houden, moeten werkgevers een goede werkomgeving creëren waarin medewerkers gezond en gemotiveerd blijven. Preventiedienst Idewe uit Heverlee ontwikkelde daarom Wellfie, een gratis tool die het 'werkvermogen' in een bedrijf meet.

Wellfie werd ontwikkeld binnen de werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers. Elk bedrijf met meer dan 20 medewerkers moet zo'n plan opstellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. Het doel is om oudere werknemers langer aan het werk te houden, zegt Sofie Vandenbroeck, die het Wellfie-project bij Idewe coördineert.

Wellfie bestaat uit online vragenlijsten voor de werkgever en voor de individuele werknemers. De vragenlijsten brengen het 'werkvermogen' in een bedrijf of organisatie in kaart. "Het werkvermogen geeft aan in welke mate een medewerker lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn werk uit te voeren", legt Sofie Vandenbroeck uit. "Het wordt bepaald door het evenwicht tussen individuele kenmerken van de werknemer, en door de fysieke en mentale eisen die het werk stelt. Wanneer die in evenwicht zijn, ligt het werkvermogen hoog. Als die uit balans zijn, moet er ingegrepen worden."

Vier verdiepingen

Werkvermogen en andere invloedsfactoren werden door de Finse arbeidsdeskundige Juhani Ilmarinen voorgesteld als een huis. Het dak is het werkvermogen, dat steunt op vier verdiepingen: gezondheid, competenties, waarden en werk. Het dak zal pas stevig zijn als ook de vier onderliggende verdiepingen degelijk en goed onderhouden zijn. De vragenlijsten voor de werkgevers en werknemers identificeren deze factoren, en geven aan waar verbeteringen nodig of mogelijk zijn.

De gelijkvloerse verdieping van het huis is de gezondheid. Leefstijlfactoren zoals voeding, beweging, rookgedrag, alcoholgebruik en slaapgewoonten spelen hierin een belangrijke rol, zegt Sofie Vandenbroeck. "Als uit de vragenlijst blijkt dat een werknemer hier slecht op scoort, kunnen we suggesties geven om hun leefstijl te verbeteren, bijvoorbeeld door meer groenten en fruit te eten, of door rookstopbegeleiding aan te bieden."

De eerste verdieping wordt gevormd door de kennis en vaardigheden van medewerkers. Die moeten op peil gehouden worden door vorming en opleiding. Medewerkers die hun competenties kunnen ontwikkelen en de kans krijgen om hun talenten te benutten, blijken meer geëngageerd en betrokken. De tweede verdieping bestaat uit waarden, houding en motivatie. Deze verdieping wordt verstevigd wanneer de medewerker ervaart dat zijn taken aansluiten bij zijn persoonlijkheid.

De derde verdieping ten slotte wordt voornamelijk bepaald door acties vanuit de onderneming rond de inhoud, omgeving en organisatie van het werk. "Denk aan maatregelen zoals jobrotatie en flexibele werktijden, of keuzevrijheid over pauzes en telewerk." Ook de steun van collega’s en leidinggevenden speelt hier een belangrijke rol.

>

>

>