DHL Supply Chain in Bornem sluit de deuren

De Duitse pakjesverzender DHL wil tegen mei 2016 de vestiging van DHL Supply Chain in Bornem sluiten. Hierdoor dreigt een tachtigtal mensen hun baan te verliezen. Het gaat om zestig arbeiders en twintig bedienden.

De intentie tot sluiting van de site aan Klein-Mechelen werd eind september aan de ondernemingsraad meegedeeld. Twee andere Bornemse DHL-sites zijn niet betrokken.

Oorzaak van de sluiting is dat de enige klant, een vestiging van textielgroep Levi Strauss, zou verhuizen naar het Duitse Unna, nabij Dortmund, om dichter bij de klanten te zitten.

Sceptisch

Volgens secretaris Marc Jacobs van ACV-Transcom is de kans klein dat de sluiting nog omgekeerd kan worden. BBTK-secretaris Marc Verboom is sceptisch over de reden van de verhuis. 'Dichter bij de markt? Bornem bevoorraadt ook Frankrijk en Groot-Brittannië.'

De directie van DHL Supply Chain bevestigt de intentie tot sluiting. 'Als de klant beslist te verhuizen, kunnen wij niet anders', aldus personeelsdirecteur Walter Leysen. 'Wij hopen mensen naar andere DHL-vestigingen te kunnen laten doorstromen.'

DHL Supply Chain stelt in ons land negenhonderd mensen tewerk in acht vestigingen, onder meer in Mechelen, Bornem, Meer, Londerzeel en Opglabbeek.