Dankzij een korter bestralingsschema hoeven prostaatkankerpatiënten straks minder vaak naar het ziekenhuis. Uit een studie van het Nederlands Kankerinstituut en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam blijkt dat een korte serie bestralingen met een hogere stralingsdosis per keer voorkomt herval na prostaatkanker net zo goed als de gebruikelijke langere bestralingsreeks met een lagere dosis.

In de studie werd een courante bestralingsbehandeling bij prostaatkanker (39 sessies) vergeleken met een nieuwe methode waarbij het aantal bestralingen bijna wordt gehalveerd (19 keer), maar de dosis per bestraling verhoogd. De studie is gepresenteerd op een congres in de VS.

Aan het onderzoek werkten 820 patiënten met prostaatkanker mee. Zij werden in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg de conventionele behandeling. Deze mannen kregen acht weken lang, vijf keer per week een bestraling met een dosis van 2 Gray. De andere groep kreeg zes weken lang, drie keer per week een bestraling met een dosis van 3,4 Gray.

De resultaten lijken bij de nieuwe, snelle methode zelfs iets beter te zijn, al is dat strikt genomen statistisch nog niet aangetoond, schrijft hoofdonderzoeker Luca Incrocci in een persmededeling. ‘De patiënten worden al vijf jaar lang gevolgd. Na die vijf jaar blijkt 77 procent van de groep die de conventionele behandeling heeft gekregen, kankervrij te zijn. In de groep die de korte serie kreeg, bleef 80 procent vrij van kanker.’