VN bergt advies op om straffen van drugsgebruik te stoppen
Foto: epa
De Verenigde Naties waren van plan om landen aan te raden drugsbezit en persoonlijk drugsgebruik te decriminaliseren. Minstens één lidstaat deed daarover zijn beklag, waarop de nota werd geschrapt. Het ging volgens de VN slechts om een professionele mening van een lid van het middelkader.

In een uitgelekt document van de UNODC, het bureau van de VN dat zich specialiseert in drugs en criminaliteit, stond een opmerkelijke oproep voor de lidstaten. 'Overweeg om drugbezit voor persoonlijke consumptie te decriminaliseren. Arrestaties en opsluiting zijn buitenproportionele maatregelen.'

Het advies, dat openbaar zou gemaakt worden op een internationale conferentie in Kuala Lumpur volgende maand, werd opgesteld door dokter Monica Beg, het hoofd van de aids-afdeling van de UNODC in Wenen.

Na kritiek van minstens één lidstaat besloot de VN om het advies in te trekken. De organisatie verklaart nu dat het niet om officieel beleid gaat en een vooraanstaand lid noemde Beg 'een lid van het middenkader' dat in het document een professionele visie geeft.