Frank Vandenbroucke wordt hoogleraar in Amsterdam
Foto: Bart Dewaele

Voormalig SP.A-politicus Frank Vandenbroucke is benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Vanaf 1 november zal Vandenbroucke zich richten op het bevorderen van onderzoek naar en debat over de maatschappelijke betekenis van de Europese Unie. Dat meldt de UvA zelf.

De 60-jarige Vandenbroucke gaat inzichten uit economisch, sociaal en politicologisch onderzoek bijeenbrengen. Hij richt zich hiervoor op de vraag op basis van welke normatieve grondslagen de EU (sociaal) beleid kan legitimeren en ontwikkelen. Vandenbroucke gaat nauw samenwerken met ACCESS EUROPE, het platform van de UvA en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) gericht op onderzoek, onderwijs en publiek debat over Europa en de Europese Unie.

‘Frank Vandenbroucke is een grote autoriteit op het terrein van de Europese Unie en de ontwikkeling van sociaal en werkgelegenheidsbeleid binnen de EU-lidstaten. Hij combineert een uitgebreide ervaring in zowel de politiek als wetenschap, waardoor hij beide perspectieven kan verbinden’, aldus prof. dr. Dymph van den Boom, rector magnificus van de UvA. ‘Ik ben dan ook zeer verheugd dat Vandenbroucke toetreedt tot de universiteitshoogleraren van de UvA.’

Vandenbroucke studeerde economie in Leuven en Cambridge, en promoveerde aan Oxford met een proefschrift in het domein van de sociale en politieke filosofie. Tussen 1985 en 2011 was hij actief in de politiek voor SP.A, zowel als parlementslid en als minister in opeenvolgende federale regeringen. Daar was hij verantwoordelijk voor sociale zekerheid, gezondheidszorg, pensioenen en werkgelegenheid (1999-2004). In de Vlaamse regering was hij viceminister-president en verantwoordelijk voor onderwijs en werkgelegenheid (2004-2009).

In 2011 werd Vandenbroucke benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Vandenbroucke is nu nog hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij bekleedt tevens de leerstoel ‘Herman Deleeck’ bij de Universiteit Antwerpen (UA). Deze leerstoel blijft hij naast het universiteitshoogleraarschap bekleden en ook met de KU Leuven zal hij een nauwe band houden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig