De komende maanden verwacht het agentschap Integratie en Inburgering een grote groep inburgeraars uit oorlogsgebieden. Het agentschap gaat daarom op zoek naar extra leerkrachten, intakers en trajectbegeleiders. Daarvoor organiseert het op maandag 26 oktober, samen met VDAB, een jobdag in Sint-Jans-Molenbeek. Meestal is specifieke kennis vereist van exotische talen.

Het gaat om 90 tijdelijke functies. De Vlaamse regering heeft voor deze aanwerving extra middelen uitgetrokken. Bijzonder is dat voor sommige functies gezocht wordt naar mensen die standaard-Arabisch, Somali, Tigrinya of Dari spreken. Er zijn vacatures uitgeschreven voor 43 leerkrachten maatschappelijke oriëntatie (MO) met kennis van een van deze talen: standaard-Arabisch (de taal die veel Syriërs spreken), Somali, Tigrinya (een taal van Eritrea en Ethiopië) en Dari (dat in Afghanistan wordt gesproken).

Daarnaast zoekt het agentschap 27 trajectbegeleiders en 20 NT2-intakers met kennis van Nederlands en Frans of Engels. Kennis van een van de genoemde talen is een extra troef. MO-leerkrachten maken nieuwkomers wegwijs in de samenleving. In de cursus maatschappelijke oriëntatie staan kennis en vaardigheden, maar ook waarden en normen centraal.

NT2 staat voor 'Nederlands als tweede taal'. NT2-intakers zorgen ervoor dat inburgeraars terechtkomen in een cursus Nederlands volgens hun leervaardigheden. Trajectbegeleiders gidsen inburgeraars door het hele inburgeringstraject. Dat traject bestaat niet alleen uit Maatschappelijke Oriëntatie en NT2, het gaat ook over begeleiding naar werk (via de VDAB), naar een passende opleiding en naar een vrijetijdsaanbod.