Waarom niet, dat verplicht geboorteverlof?

Tien dagen verplicht verlof voor vaders en meemoeders bij de geboorte van een kind, het equivalent dus van twee voltijdse werkweken, is dat echt overdreven en paternalistisch? Caroline Deiteren kan zich ...