Federale meerderheid kibbelt over sociaal overleg
‘Deze regering doet het wat jullie hadden moeten doen’, sneerde Denis Ducarme (MR) naar de socialisten. Foto: BELGA
Woensdag werd in de Kamer fors gedebatteerd over 1 jaar regering-Michel. ‘Dit is geen kibbelkabinet, maar een dadenkabinet’, klonk het bij de coalitiepartners. ‘Op één jaar tijd hebt u veel schade aangericht’, schoot de oppositie terug. Er ging veel tijd naar discussies over 'echte cijfers' en debatten over de rol van het sociaal overleg.

Daags na de voorlezing van de ‘State of the Union’ door premier Charles Michel, werd die in de Kamer door meerderheid en oppositie onder de loep genomen. De regering wou vooral bewijzen geen kibbelkabinet te zijn, terwijl de oppositie zich druk maakte over de cijfers waar de regering zich op baseert.

‘Iedereen is voor lastenverlagingen, iedereen wil meer jobs’, klonk het bij PS en SP.A, maar 'de essentie is wie gaat betalen. Dat zijn de gewone mensen. De grote vermogens, die laat u ongemoeid’, sneerde Meryame Kitir (SP.A). Volgens de socialisten betalen de werknemers de verhoging van hun nettoloon volledig zelf en komen de lusten van de taxshift veel later dan de lasten.

Vooral gepensioneerden en zieken gaan er volgens Laurette Onkelinx (PS) niet op vooruit bij de taxshift. Kritiek die volgens MR-fractieleider Denis Ducarme niet klopte. 'Deze regering doet het werk wat jullie moesten doen. Daar gaan alle karikaturen niets aan veranderen.'

Ook minister van Pensioenen (MR) Daniel Bacquelaine wees erop dat de 'welvaartsenveloppe onder de vorige regering verminderd' werd, en nu stijgt. 'Het minimumpensioenen met 2% verhoogd.' Waarop SP.A-kopstuk Johan Vande Lanotte reageerde: 'In juni zou de spilindex overschreden zijn, en hadden de gepensioneerden twee procent meer gekregen.'

‘We geven niet zomaar terug wat we met andere hand afnemen’

Michel ontkende in zijn repliek dat zijn regering met de ene hand teruggeeft wat ze met de andere heeft afgenomen. ‘De mensen met de laagste en middeninkomens komen hier beter uit’, klonk het nadrukkelijk. Anders dan in het verleden, zo argumenteerde de eerste minister, worden de accijnzen dit keer niet zomaar verhoogd om een begrotingsgat te dichten.

 

België is in zijn ogen bovendien één van de eerste landen die zo'n grondige taxshift van lasten op arbeid naar andere inkomsten doorvoert. Elders woedt het debat wel in de kranten of het parlement, maar ‘wij zijn bij de eersten om het ook echt te doen’, klonk het.

Rommel

‘Natuurlijk hadden wij de nettoverhoging graag onmiddellijk helemaal doorgevoerd, maar we moeten ook rekening houden met de stand van het land dat we geërfd hebben’, beet ook N-VA’er Hendrik Vuye terug in de richting van de socialisten. ‘We kuisen de rommel op van 25 jaar socialisme. Het land dat we van u geërfd hebben, is een ziek land.’ Vuyes partijgenote Sarah Smeyers ging nog een stap verder, en noemde het socialisme ‘een ziekte die al tweehonderd jaar duurt’.

‘Het beleid van de federale regering zal opnieuw groei en jobs creëren’, maakte Vuye zich nog sterk. ‘We verlagen de lasten voor ondernemingen, verbeteren de competitiviteit en gaan voor jobs, jobs jobs.’ Dat werd bij PVDA evenwel op hoongelach onthaald. Zo wees Raoul Hedebouw wees er op dat ‘Coca-Cola vorig jaar nauwelijks belastingen [betaalde] in ons land, maar wel een kwart van de banen in Zwijnaarde schrapt’.

Echte cijfers

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke was het niet eens met de kritiek op de taxshift en de begroting. 'De vorige regering (met PS en SP.A, red.) heeft precies hetzelfde gedaan en ook een indexsprong gedaan, maar dan via een achterdeur: de btw-verlaging op elektriciteit.'

Voor Vuye is het bovendien zonneklaar dat iedereen bijdraagt aan de taxshift, ook het kapitaal. ‘Kijk maar naar de verhoging van de roerende voorheffing, de kaaimantaks, de bankenbijdrage en de speculatietaks.’ Dat werd de aanzet voor een levendig debat over cijfers.

‘Wat dan met het mysterie van de 700 miljoen?’, vroeg Kristof Calvo (Groen) prompt. Hij ziet een groot verschil tussen de taxshiftcijfers van eind juli en die van begin oktober en eist dringend ‘de echte cijfers’. De tabel met cijfers die dinsdag werd rondgedeeld, is voor hem ‘een grap. Dit ruikt naar amateurisme. De boekhouding klopt niet, het fiscaal huiswerk is niet klaar.' Maar voor premier Michel slaat die beschuldiging nergens op. Hij erkende dat de taxshift nog verder moest worden uitgewerkt, maar ‘de teksten kunnen heel snel naar de Raad van State’.

Dat Calvo de zaak desnoods met een ordemotie wilde forceren, deed Open VLD’er Patrick Dewael dan weer steigeren. ‘U lijkt wel een procedureadvocaat. En wanneer beginnen advocaten over de procedures? Als ze een slecht dossier hebben.’

Sociaal overleg

Later op de dag werd het overleg gekaapt door discussies onder de meerderheidspartijen over de rol van het sociaal overleg. Zo onderbrak Open VLD-fractieleider Patrick Dewael zijn CD&V-collega Servais Verherstraeten, toen die laatste net had gezegd dat van een dictaat van de straat geen sprake kan zijn, maar van een dictaat van de politiek evenmin. Dewael greep het overleg rond nachtwerk in de e-commerce aan om de sociale partners fors de wacht aan te zeggen. 'Ik ga niet aanvaarden dat duizenden jobs op dit ogenblik vernietigd worden omwille van inertie van de sociale partners.

'Komen vakbonden en werkgevers tegen eind dit jaar niet tot een akkoord, dan komt Open VLD met een eigen wetgevend initiatief.' Een oplossing voor de kwestie is volgens Dewael hoogdringend, 'met sociaal overleg als het kan, zonder als het moet'.

Daarop kwam ook CD&V-vicepremier Kris Peeters met tegengas, hamerend op het 'serieuze werk' van de sociale partners in het dossier. 'Meneer Dewael heeft geen reden om zich zorgen te maken, we zijn nog niet aan het einde van het jaar.' Daarin trad ook partijgenoot Verherstraeten hem bij.

De oppositie smulde van het interne gekrakeel binnen de meerderheid. 'Premier, ik weet niet of u het doorhebt, maar wat meneer Peeters en meneer Dewael zeggen, dat gaat niet goed samen', zo probeerde Kristof Calvo Charles Michel nog in het debat te trekken. Ook CDH en FDF keken nadrukkelijk richting Michel. 'Er is wel één lijn', reageerde die. 'We willen alle kansen geven aan het sociaal overleg, dat hebben we al gedurende een heel jaar getoond.'

Stemming

De plenaire Kamer rondde woensdagavond om iets over 22.00 uur de bespreking van de beleidsverklaring af. Omdat het algemene debat al een hele dag en een goed stuk van de avond in beslag had genomen, werd besloten om de thematische discussies te schrappen. Donderdag om 11.00 uur komt de plenaire Kamer opnieuw samen voor de vertrouwensstemming.