De Gucht: ‘Maak werk van performante Senaat’
Foto: Photo News

Open VLD-fractieleider in de Senaat, Jean-Jacques De Gucht, roept zijn collega-senatoren naar aanleiding van de start van het parlementaire jaar op om - binnen de welomlijnde opdracht - werk te maken van een performante Senaat die doet waartoe hij is opgericht: 'niet meer, maar ook niet minder'. Dat verklaarde hij dinsdag in de wandelgangen van de Senaat aan Belga.

De Gucht verwijst naar een recente studie naar 23 federale staten, waaruit blijkt dat Ethiopië en de Verenigde Arabische Emiraten de enige zijn die niet over een federaal tweekamerstelsel beschikken. 'Het is de democratische logica zelf dat in een federale staat er een assemblee is waar de deelstaten elkaar ontmoeten, ze meebeslissen over de structuur van de federale staat en inspraak hebben in wetten die hen rechtstreeks raken', vindt de Open VLD’er.

De vernieuwde Senaat heeft volgens hem reeds nuttig werk verricht, maar dat neemt niet weg dat Jean-Jacques De Gucht kritisch is over het functioneren ervan: 'De Senaat moet worden afgeslankt op maat van haar nieuwe, beperktere rol (als gevolg van de zesde staatshervorming). Maar dit is geen operatie die over één nacht kan gaan, enkel al omwille van het historisch opgebouwde sociaal passief. Het is intellectueel oneerlijk de Senaat, die slechts een goed jaar geleden hervormd is, hierop af te rekenen'. De fractieleider verwijst naar het Vlinderakkoord, dat koos voor een rationalisatie van de bevoegdheden en een einde wilde maken aan het dubbele werk dat door de Senaat werd geleverd.

Maar de welomlijnde opdracht van de afgeslankte Senaat heeft wel degelijk een bijzonder belangrijk nut, meent De Gucht. 'Het is de plicht van elke senator om de belangen van zijn of haar deelstaat te behartigen. Het is onze plicht om de federale structuur van ons land te evalueren, bruggen te slaan tussen de verschillende entiteiten van ons land en constructief samen te werken om zo het beleid van elke deelstaat te versterken', stelt de Open VLD’er. 'We verwerpen immobilisme, we kiezen resoluut voor actie.'