Kost federale politie voor begeleiding wielerwedstrijden stijgt tot 804.460 euro
Foto: Photo News

De kost voor de inzet van agenten van de federale politie voor het begeleiden van wielerwedstrijden liep in 2014 op van 790.920 tot 804.460 euro. In totaal werden vorig jaar nochtans minder manuren gepresteerd (17.917 in vergelijking met 18.236 in 2013). De inzet in 2014 kwam overeen met 11,8 voltijdsequivalenten. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Kamerlid Philippe Goffin (MR).

Aan de beveiliging van een supralokale wielerwedstrijd gaat een hele voorbereiding vooraf. De politiezones en/of inrichters van wielerwedstrijden maken een dossier over aan het Nationaal Invalspunt van de federale politie, die een directeur-coördinator aanduidt. Deze laatste belegt de nodige coördinatorvergaderingen met de betrokken politiediensten en de organisator.

Het belangrijkste criterium voor het al dan niet toekennen van een escorte van de federale politie is dat de wedstrijd over meerdere politiezones verreden wordt. De federale politie zet in dat geval motorrijders en een commando voor deze escorte in en eventueel ook luchtsteun. Politiezones kunnen in bepaalde gevallen ook gebruik maken van leden van het Interventiekorps en van de cavalerie van de federale politie.