In een dinsdag uitgegeven mededeling stellen de Belgische bisschoppen dat een land, met de duizenden vluchtelingen en migranten aan de deur, geen mensen kan weigeren die echt in nood zijn. 'Onze houding moet er altijd een zijn van onthaal en respect, ongeacht onze verschillen. Onthaal kan niet beginnen met het opleggen van voorwaarden die mensen beangstigen', aldus de bisschoppen.

'Vluchtelingen en gedwongen migranten hebben geen keuze. Zij zoeken veiligheid. Zij mogen niet gedwongen worden te liegen, een verhaal te verzinnen of van godsdienst te veranderen om beter onthaald te worden. De meest kwetsbare mensen moeten voorrang krijgen, niet de economisch meest rendabele mensen.'

De bisschoppen ervaren dagelijks dat de Belgische bevolking bereid is om samen te leven met vluchtelingen en migranten. Dat genereuze klimaat willen zij krachtig ondersteunen. Zij roepen eigenaars, parochies en verenigingen op om leegstaande huizen, appartementen en middelen ter beschikking te stellen. Zij vragen mensen om mee te helpen aan onthaal, ondersteuning, onderwijs en werkopleiding. Als vluchtelingen later kunnen terugkeren, moeten zij van hier kunnen vertrekken met betere kansen, aldus de bisschoppen, die erop vertrouwen dat christenen en vele burgers zo’n engagement samen opnemen. Zij vragen de publieke opinie niet toe te geven aan vrees of onbegrip.

Aan de regeringen en aan de burgers vragen de bisschoppen niet alleen meer financiële middelen, maar ook om alle vormen van kennis te mobiliseren om de oorzaken van gedwongen migratie in de thuislanden te kunnen bestrijden. Ontwikkeling en vrede vereisen internationale samenwerking en overleg. België moet daarin een voortrekker zijn en zijn bijdrage aan landen in ontwikkeling gevoelig optrekken. Die is vandaag immers te klein en staat niet in verhouding tot de welvaart en de capaciteiten van het land, stellen de bisschoppen.