Vlaams Parlement schrapt vragenronde met Mark Rutte
Foto: BELGA

Na de toespraak van de Nederlandse minister-president Mark Rutte donderdag in het Vlaams Parlement zal er geen vragenronde volgen. Oorspronkelijk was een gedachtewisseling tussen het parlement en de Nederlandse premier voorzien, maar die is omwille van de tijdsdruk geschrapt. Dat heeft Belga dinsdag vernomen.

De Nederlandse minister-president Mark Rutte brengt donderdag 15 oktober een bezoek aan het Vlaams Parlement. Hij zal er ook een toespraak houden onder de titel ‘Beste buren’. Aanvankelijk was voorzien dat er op de toespraak ook een debat met het parlement zou volgen, maar dat gaat niet door. Er is geopteerd om Rutte wat meer tijd te geven voor zijn toespraak zelf. Er is wel een inleiding van parlementsvoorzitter Jan Peumans voorzien alsook een korte uitleiding door Vlaams minister-president Geert Bourgeois, die vorige week Rutte nog flankeerde op een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse handelsmissie naar Atlanta.

In de marge van het bezoek van Rutte raakte ook bekend dat er in het Vlaams Parlement plannen zijn voor de oprichting van een contactgroep tussen het Vlaams Parlement en de Nederlandse Tweede Kamer. Initiatiefnemer is N-VA-fractieleider Matthias Diependaele. ‘Gezien de gezamenlijke handelsmissies en dossiers zoals de waterverdragen, de IJzeren Rijn en de culturele verdragen zou zo’n contactgroep zinvol kunnen zijn’, aldus Diependaele. Vooraleer de parlementaire contactgroep kan starten, moet wel nog een aantal horden genomen worden.