N-VA ‘not amused’ met premie voor langdurig werklozen
Themabeeld Foto: Imagedesk / Yann Bertrand

Bij N-VA zijn ze niet onverdeeld gelukkig met het voorstel van coalitiepartner CD&V voor een premie voor wie langdurig werkzoekenden in dienst neemt. N-VA-parlementslid Jan Hofkens benadrukt het belang van het lopende sociaal overleg. 'Voorstelletjes lanceren op voorpagina’s heeft een akkoord nog maar zelden een centimeter dichterbij gebracht', aldus Hofkens. 'Ik ben blij dat de CD&V tot inkeer komt', reageert Yasmine Kherbache (SP.A).

Wie een langdurig werkzoekende in dienst neemt, moet volgens CD&V een premie krijgen. De partij komt zo tegemoet aan de verzuchtingen van de sociale partners. Binnen de Vlaamse regering was nochtans afgesproken om dat niet te doen. De N-VA toont zich dan ook niet onverdeeld gelukkig over het voorstel.

Volgens N-VA fietst het CD&V-voorstel door het lopende sociaal overleg. Hofkens: 'De minister voert op dit ogenblik overleg met de sociale partners over de invulling van het kwalitatieve luik van het Vlaams Banenpact. Net in dat hoofdstuk komen de ondersteuningsmaatregelen voor langdurig werkzoekenden aan bod. Werkervaring speelt daarin voor zowel de sociale partners als de partijen in de Vlaamse Regering een cruciale rol.'

In het CD&V-voorstel zou een deel van de middelen uit de tax shift geheroriënteerd worden voor de premie. Er is sprake van zo’n 40 miljoen euro. Ook die suggestie valt blijkbaar op een koude steen bij Hofkens: 'Als de federale tax shift Vlaanderen extra geld oplevert, moeten we dat inzetten in het versterken van onze acties voor de drie doelgroepen en in het kwalitatieve luik.'

SP.A: 'Blij dat CD&V tot inkeer komt'

Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A) steunt het idee van CD&V om extra maatregelen te nemen om langdurig werklozen aan het werk te helpen. 'Sinds het begin van de crisis waren er nog nooit zoveel langdurig werklozen in Vlaanderen als vandaag', klinkt het in een persbericht. 'Minister Muyters (N-VA) heeft het voor werkgevers alleen maar duurder gemaakt om hen aan te werven, mét goedkeuring van CD&V. Ik ben blij dat die partij nu tot inkeer komt.'

'Terwijl uit de feiten blijkt dat deze groep werklozen de steun van de overheid het hardste nodig heeft, laat de Vlaamse regering hen in de steek', zegt Kherbache. 'Ik heb de voorbije maanden al meermaals gewaarschuwd voor de gevolgen van dat beleid en concrete voorstellen gelanceerd om er iets aan te doen. Het is geen dag te vroeg dat CD&V tot inkeer komt. Ik steun Robrecht Bothuyne als hij minister Muyters vraagt om een extra inspanning te doen voor deze mensen, maar de vraag komt rijkelijk laat. Eerst de steun mee afschaffen, en dan komen vragen om hem opnieuw in te voeren: op die manier hebben we heel veel kostbare tijd verloren.'