De regering blijft de factuur van de hervormingen die ze aankondigt doorschuiven naar de burger. De grote vermogens en bedrijven ontspringen andermaal de dans. Dat was de toon van de reacties vanuit de oppositie op de beleidsverklaring die premier Charles Michel (MR) dinsdag in de Kamer aflegde bij de start van het nieuwe parlementaire jaar.

SP.A: ‘Zeer ontgoocheld’

Fractieleidster Meryame Kitir was ‘zeer ontgoocheld’ dat de meerderheid de roep van de honderdduizend betogers vorige week in de straten van Brussel niet gehoord heeft. De regering kiest volgens haar voor onrechtvaardigheid en onevenwicht.

‘We hebben niets tegen lastenverlagingen, maar men moet het geld daarvoor niet bij de burger halen.’ De 100 euro extra per maand wordt pas tegen het einde van de legislatuur bereikt, terwijl de kosten voor de burger nu reeds worden verhoogd, luidt het. Kitir had ook vragen bij de kosten van de indexsprong.

PS: ‘Zelfgenoegzaamheid’

‘In de beleidsverklaring worden de politieke keuzes enkel gerechtvaardigd. Ze geeft blijk van veel zelfgenoegzaamheid, terwijl de bevolking ongerust is en dit ook laat blijken’, zei PS-fracieleidster Laurette Onkelinx.

Groen: ‘Nog altijd geen cijfers’

Voor Kristof Calvo is dit niet de taxshift die het land nodig heeft. Zo is er geen sprake van een echte vergroening van de fiscaliteit. Het zijn ook niet de sterkste schouders die de lasten dragen, maar de gewone mensen en zij die het al moeilijk hebben, vindt Calvo. Hij hekelde ook dat de begrotingstabellen die premier Michel voor zijn toespraak beloofde, slechts een half blaadje groot bleek te zijn.

‘Er zijn nog altijd geen cijfers. Dat betekent dus dat de taxshift nog steeds niet is becijferd’, stelde zijn partijvoorzitster Meyrem Almaci.

Ecolo: ‘Geen boodschap van hoop’

Jean-Marc Nollet (Ecolo) miste enthousiasme in de toespraak van de premier: ‘Ik mis een boodschap van hoop voor de jongeren en zij die vandaag op zoek zijn naar werk.’

Vlaams Belang: ‘Op de gewone man bespaard’

‘Het belangrijkste is niet wat er in de verklaring staat, maar wat er niet in staat’, zei Filip Dewinter, verwijzend naar het communautaire en asiel en migratie - enkel het spreidingsplan kwam ter sprake. Op sociaal-economisch vlak zijn er een aantal maatregelen die soelaas kunnen brengen, erkende hij. ‘Maar voor het overige wordt er vooral op de gewone man bespaard om de kosten van de asielcrisis te kunnen betalen.’

PVDA: ‘Slappe communicatieoperatioe’

Raoul Hedebouw (PVDA) noemde de beleidsverklaring een communicatieoperatie, ‘en dan vooral een heel slappe communicatieoperatie’. Premier Michel had het erg veel over het sociale, maar in de aangekondigde maatregelen is er volgens hem weinig sociaals terug te vinden. De regering kiest voor continuïteit, voor de speculanten en de miljardairs, en niet voor de gewone burger, aldus Hedebouw.

CDH: ‘Middenklasse’

CdH was gecharmeerd door de verminderingen van de lasten, maar die kunnen niet op tegen de lastenverhogingen voor de middenklasse. ‘De middenklasse zal moeten bijdragen en dat is een fout als men “jobs, jobs, jobs wil”’, betreurde partijvoorzitter Benoît Lutgen.