Michel komt met zoutloze opsomming van verwezenlijkingen
Foto: belga
Jobs, jobs, jobs. Dat is de obsessie van de regering-Michel. De mantra die sinds het aantreden van deze centrumrechtse ploeg herhaald wordt, was het enige zinnetje dat bleef hangen na de weinig begeesterende regeringsverklaring van premier Charles Michel (MR) vanmorgen. De regering is fier op haar tussentijdse resultaten en wil haar koers aanhouden, zoveel is duidelijk. Nu nog dat enthousiasme overbrengen op de volksvertegenwoordigers.
  • Michel mist kans om parlement te enthousiasmeren
  • Oppositie reageert teleurgesteld

Zoals de traditie het wil, zat de Kamer afgeladen vol voor de tweede regeringsverklaring van Michel. Waar die vorig jaar nog werd overschaduwd door de felle tirade van PS-fractieleidster Laurette Onkelinx tegen de 'collaboratie-uitspraken' van N-VA-ministers Jan Jambon en Theo Francken, begon de verklaring vandaag in een ontspannen sfeer. Michel schoot uit de startblokken met een complimentje voor zijn 'lucide' regering: 'Luciditeit, of helderheid, dat is de eerste voorwaarde om goede beslissingen te nemen', aldus de premier, waarop een opsomming volgde van die 'goede beslissingen'.

De klemtoon was duidelijk: via jobcreatie en de aanpak van de loonhandicap zal er geld vrijkomen om de sociale voorzieningen te verbeteren. 'We willen 1.000 nieuwe starters en 50.000 nieuwe jobs creëeren.'

De premier waarschuwde wel om realistisch te zijn: 'We moeten onze concurrentiepositie verbeteren maar tegelijk ook de levensstandaard van de burgers', aldus Michel. 'We moeten minder maar beter uitgeven. Economische ontwikkeling en jobcreatie staan ten dienste van de sociale vooruitgang.'

Wat die economische ontwikkeling betreft benadrukte Michel onder andere het belang van de digitale economie. 'Die moet met 8 procent stijgen in 3 jaar tijd. Verder willen we de e-commerce verder faciliteren.' De minister wees ook op de maatregelen die genomen werden voor de horecasector, zoals de flexi-jobs, en tegen de sociale dumping in de bouwsector.

'Belofte voor belastingvermindering nagekomen'

De  premier somde nog een aantal maatregelen op die de kosten voor werkgevers moeten verlagen, zoals de daling van de rsz-bijdragen in de profitsector, de verlaging van de sociale bijdragen voor kmo's en zelfstandigen en de tax shelter. 'Dat zijn slechts enkele van de maatregelen die we nemen, met slechts één doel: jobs, jobs en nog eens jobs.'

'De taxshift is ongezien in België', herhaalde Michel de woorden van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). We pompen 1,3 miljard in de economie en zorgen voor een belastingverlaging voor alle inkomens. Die belofte zijn we nagekomen. Onze loonhandicap heeft duizenden jobs naar buurlanden doen gaan. Maar binnenkort zal die loonhandicap nog maar een slechte herinnering uit het verleden zijn.'

En zo kreeg elk beleidsdomein een beetje 'aandacht' tijdens zijn regeringsverklaring, die in de uitgeschreven versie 32 pagina's telde. Energie en klimaat, veiligheid en justitie, de aanpak van armoede of het belang van het sociaal overleg: alles kwam aan bod, alle flanken werden afgedekt. Maar écht verrassen deed hij zelden. Echt inspireren evenmin: pas toen hij na een halfuur zijn stem kracht bijzette om de historische taxshift te huldigen, kwam er luid applaus.

Hoongelach versus applaus

Michel kwam ook nog terug op de verhoging van de accijnzen op diesel en de verlaging van de benzineprijzen. En op alle 'nieuwe belastingen op inkomsten uit kapitaal' zoals de Kaaimantaks en de speculatietaks. 'Nog nooit heeft een regering zoveel gebruik gemaakt van het inkomen uit kapitaal om een belastingvermindering op arbeid te financieren', benadrukte de premier. De oppositie trakteerde hem op hoongelach, waarop de meerderheid dan maar begon te applaudisseren. Het was één van de weinige momenten dat er enig vuur in het halfrond te bespeuren viel.

Slechts enkele zinnetjes wijdde de premier aan de asielcrisis, nochtans hét hot topic in heel Europa. 'België is voorstander van de versterking van de Europese buitengrenzen en de oprichting van hotspots. We voeren een menselijk, maar krachtdadig beleid en proberen ook ontwikkelingshulp te bieden en zo de landen met problemen te ondersteunen.' 

'We zijn optimistisch en realistisch: we willen de economie versterken, meer jobs creëren, de zwakken steunen en de sociale zekerheden beschermen. Dit is een solide regering die haar verantwoordelijkheid zal nemen', besloot de premier.

Oppositie: 'Zeer ontgoocheld'

De oppositie kon zich zoals verwacht niet vinden in de regeringsverklaring. De kersverse SP.A-fractieleidster Meryame Kitir zei 'zeer ontgoocheld' te zijn dat de meerderheid de roep van de 100.000 betogers vorige week in de straten van Brussel niet gehoord heeft. Volgens Laurette Onkelinx (PS) geeft de regering blijk van veel zelfgenoegzaamheid, terwijl de bevolking ongerust is. En Kristof Calvo (Groen) hekelde andermaal de taxshift, die 'allerminst een vergroening van de fiscaliteit inhoudt'. ' Het zijn ook niet de sterkste schouders die de lasten dragen, maar de gewone mensen en zij die het al moeilijk hebben', vindt Calvo

Jean-Marc Nollet (Ecolo) miste enthousiasme in de toespraak van de premier, een boodschap van hoop voor jongeren en werkzoekenden.

Dat de regeringsverklaring een vlakke opsomming van de verwezenlijkingen is, gebeurt wel vaker. Maar een premier als Guy Verhofstadt (VLD) slaagde er bijvoorbeeld wél in om die met enige begeestering te brengen. Als Michel vroeger als partijvoorzitter voor zijn eigen achterban sprak, wist hij datzelfde enthousiasme over te brengen. Dat ontbrak vandaag, al kreeg hij wel een lang applaus van de meerderheid - die de premier overduidelijk respecteert en zelfs een warm hart toedraagt. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) wilde er zelfs een staande ovatie van maken, maar ging snel weer zitten toen hij de enige bleek die rechtstond.

Lees hier de volledige regeerverklaring.