Koen Geens: 'Nood aan alternatieve straffen die minder tot slechte lessen leiden'
Foto: blg

De ontwikkeling van onze hersenen stopt niet op 18 jaar. En de controle van driften en impulsen komt pas op het einde. ‘Daarom moeten we de strafrechtelijke meerderjarigheid verhogen tot 23 jaar’, zegt senator Bert Anciaux (SP.A). ‘Tot die leeftijd moet het jeugdrecht gelden.’ Zijn voorstel gaat lijnrecht tegen de mainstream in, maar experts zien er een interessante aanzet in. ‘We doen inderdaad te weinig aan de vorming en reclassering van jongeren’, geeft minister van Justitie Koen Geens toe.

Bert Anciaux, SP.A-fractieleider in de Senaat, dient een voorstel van resolutie in om de strafrechtelijke meerderjarigheid te verhogen tot 23 jaar. ‘Elke dag zie ik hoe jonge volwassenen meer en meer aan hun lot worden overgelaten’, zegt Anciaux aan De Standaard.

20 procent

‘Ruw geschat is zo’n 20 procent van de gevangenisbevolking jonger dan 24. Van die 2.000 jonge delinquenten zitten er veel vast voor relatief kleine misdrijven. Zij komen níét beter uit de gevangenis, integendeel.’

Individuele begeleider

18-plussers wil Anciaux daarom niet gelijkschakelen met minderjarigen, hij pleit er wel voor om in het jeugdrecht ‘een aparte categorie in te voeren: de 18- tot 23-jarigen’.‘Politie, justitie en jeugdzorg weten dat er enkele honderden zeer gevaarlijke of manipuleerbare jongeren zijn. Zij hebben een individuele begeleider nodig.’ Duur hoeft dat niet te zijn, rekent de socialist voor: 500 begeleiders kosten 25 miljoen euro per jaar. ‘Dat is een besparing tegenover de kosten die de jonge volwassenen als (ex-)gedetineerde zouden veroorzaken.’

‘Ik ben een beetje bevreesd voor de stijging van de verantwoordelijkheidsleeftijd’, reageert minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op het voorstel in De ochtend op Radio 1. Maar hij benadrukt dat hij de materie ook wil laten onderzoeken en voor een debat erover zeker openstaat.

In de alternatieve bestraffing ziet de minister wel iets. ‘In ons huidig penitentiair klimaat in België, doen we te weinig aan de vorming en reclassering van die jongeren’, geeft hij toe. Een gebrek aan middelen ligt in België dikwijls aan de basis, zegt hij. ‘In vergelijking met Nederland staan we op dat vlak echt nog in onze kinderschoenen.’

Geens gelooft in probatievoorwaarden die ‘minder nadruk op de gevangenis leggen’ en meer op alternatieve vormen. ‘Vormen die constructiever zijn en waarschijnlijk inderdaad tot minder recidieven en tot minder slechte lessen die men uit de gevangenis leert.’