Het Groene Lijstje (3/6)

Eigennamen

Namen van mensen, plaatsen, organisaties en merken vallen buiten de officiële spellingregels. Voor die woorden geldt het donorprincipe: wie een naam bedenkt, kiest ook de spelling. Toch staat een ...