CD&V wil premie voor langdurig werklozen
Foto: An Nelissen

Wie een langdurig werkzoekende in dienst neemt, moet volgens CD&V een premie krijgen. De partij komt zo tegemoet aan de verzuchtingen van de sociale partners. Binnen de Vlaamse regering was nochtans afgesproken om dat niet te doen.

De regering-Bourgeois besliste bij haar aantreden om het Vlaamse doelgroepenbeleid te vereenvoudigen en haar middelen te concenteren op drie groepen: jongeren, 55-plussers en personen met een handicap. Bij de sociale partners was daar kritiek op, vooral omdat langdurig werk­lozen uit de boot dreigden te vallen. Voor hen werkt de bevoegde minister, Philippe Muyters (N-VA), aan een systeem van tijdelijke werkervaring.

CD&V ziet er vandaag toch brood in om voor de groep langdurig werklozen iets extra te doen, hoewel daar in de conceptnota of het regeerakkoord met geen woord over gerept wordt. ‘Nadat een langdurig werk­loze werkervaring heeft opgedaan, moet de werkgever die hem een contract van onbepaalde duur aanbiedt, recht krijgen op een premie’, zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).

Waar dat geld vandaan moet komen? Door de federale taxshift worden de werkgeversbijdragen al lineair verlaagd. ‘Dat maakt de inspanning die Vlaanderen moet doen, kleiner’, zegt Bothuyne. Zo’n 40 miljoen ­euro zou geheroriënteerd kunnen worden.

Ook voor de jongeren wil de partij extra budget vrijmaken. Niet toevallig vragen de Vlaamse sociale partners, die al maanden onderhandelen over het doelgroepen­beleid, een tegemoetkoming voor de jongeren en de langdurig werklozen.

CD&V vindt niet dat het voorstel in strijd is met het regeerakkoord. Volgens haar gaat het om een aanvulling. Muyters heeft in het parlement al meer dan eens verklaard dat lastenverlagingen voor langdurig werk­lozen in het verleden niet het gewenste effect hadden. Vandaar ook de switch naar werkervaringsprojecten.