Meer sensibilisering nodig rond fenomeen van loverboys
Foto: Jimmy Kets

In de hele keten, van jeugdzorg en onderwijs over politie tot parket, is nood aan meer sensibilisering. Dat schrijft Myria, het Federaal Migratiecentrum, in zijn jaarverslag. ‘Hen treft geen schuld en ze moeten behandeld worden als slachtoffers van mensenhandel’, zei Stef Janssens van Myria over slachtoffers van loverboys.

Myria is een van de twee opvolgers van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Bij de voorstelling van zijn jaarverslag vroeg het maandag ook om de jonge slachtoffers van die loverboys niet te stigmatiseren. Janssens benadrukte ook dat het niet enkel om in het buitenland gerekruteerde meisjes gaat, maar dat ook Belgische meisjes, uit alle lagen van de samenleving, slachtoffer worden.

Net als in landen als Roemenië, Hongarije of Albanië zijn het ook in ons land kwetsbare meisjes die geronseld worden, en ook in beide gevallen via zowel sociale media als jeugdinstellingen. Om hoeveel slachtoffers het gaat, geeft Myria niet mee in het jaarverslag. Er wordt wel een aantal vaststellingen over de slachtoffers meegegeven. Zoals bekend gaat het om meisjes die in een situatie van emotionele afhankelijkheid gedwongen worden. ‘Zelfs in die mate dat ze tijdens een proces hun loverboy blijven steunen’, aldus Janssens.

Eerder deze week maakte minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bekend dat hij aan Child Focus gevraagd heeft om het fenomeen in kaart te brengen.

Jeugdsector

Omdat er ook rond Belgische jeugdinstellingen meisjes geronseld worden, ijvert Myria ervoor dat opvoeders hier meer oog voor hebben. ‘De jeugdsector is een ontbrekende schakel in de strijd tegen loverboys’, meent Myria. ‘Ook de jeugdbrigades van de lokale politie en de jeugdmagistraten moeten nog meer vertrouwd gemaakt worden met de indicatoren van mensenhandel.’ Janssens zei verheugd te zijn over de voorzetten die hiertoe gegeven zijn in het regeringsactieplan mensenhandel.

Kindhuwelijken

Een tweede invalshoek van het jaarverslag is de strijd tegen gedwongen en kindhuwelijken. Zulke huwelijken worden heel weinig geregistreerd, vanwege het gebrek aan sensibilisering en vorming, maar ook omdat deze gebeuren binnen de families. Sinds 2010 gaat het om 56 klachten bij de politie. Ook hier is meer sensibilisering nodig, vindt Myria. ‘Die inspanningen voor professionelen moeten voortgezet worden’, meent Myria. Daarnaast pleit het centrum ook voor informatie-uitwisseling en samenwerking binnen de verschillende afdelingen van een parket en specifieke acties binnen de Roma-gemeenschap.

Het is binnen die gemeenschap, en de Afghaanse, dat gespecialiseerde centra al verschillende kindhuwelijken vaststelden. Myria beklemtoont wel dat de problematiek niet te beperken is tot een bepaalde groep, maar voorkomt bij verschillende groepen van buitenlandse herkomst.