‘Minder dan helft uitzendbedrijven getest op discriminatie'
Foto: Photo News

Zelfregulering binnen de uitzendsector alleen volstaat niet om discriminatie een halt toe te roepen. Er is ook nood aan een handhavingsbeleid door de overheid. Dat zegt het actieplatform #praktijktestennu vrijdag.

Uit de derde golf van mystery calls in opdracht van sectorfederatie Federgon blijkt dat het aantal uitzendkantoren dat wordt betrapt op discriminatie gedaald is tot één op vijf. Vijf jaar geleden was dat nog bijna één op drie. Federgon stelde de resultaten donderdag voor in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement.

In aanloop naar deze commissie lanceerde het actieplatform #praktijktestennu een actie via e-mail om politici te overtuigen dat praktijktesten door de overheid noodzakelijk zijn. ‘De resultaten van de zelfregulering door Federgon tonen aan waarom zelfregulering alleen niet volstaat en er nood is aan een handhavingsbeleid door de overheid’, zegt Hakim Benichou, woordvoerder van het actieplatform. ‘De sanctie die Federgon beloofde op te leggen aan haar discriminerende leden blijft achterwege en minder dan de helft van de erkende uitzendbedrijven werd getest.’

Geen kwaliteitslabels ingetrokken

In eerdere hoorzittingen in het Vlaams parlement beloofde Federgon dat uitzendkantoren hun kwaliteitslabel kunnen verliezen wanneer ze volharden in het stellen van discriminerend gedrag, zegt Benichou.

‘Na drie waves van mystery calling op vijf jaar tijd is geen enkel kwaliteitslabel afgenomen ondanks discriminerend gedrag van minstens 1 op de 5 kantoren.’, stelt hij. ‘Geen wonder als je ziet dat de geteste uitzendkantoren niet steeds dezelfde zijn en het kwaliteitslabel enkel wordt afgenomen indien in twee opeenvolgende waves meer dan 50 procent negatieve antwoorden gegeven worden.’

‘Zelfregulering kan een handhavingsbeleid door de overheid dus niet vervangen’, stelt Jihad Van Puymbroeck van het actieplatform.

Het actieplatform #praktijktestennu is een coalitie van organisaties die werken aan en opkomen voor gelijke kansen en rechten, waaronder het Minderhedenforum, Hand in Hand en de Vlaamse Jeugdraad.