Wachtlijst sociale woning groeit aan tot 120.000
Liesbeth Homans (N-VA) Foto: BELGA

Eind 2014 stonden 120.436 kandidaat-huurders op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) geeft op vraag van Martine Taelman (Open Vld). Een jaar eerder stonden bijna 30.000 kandidaten minder op de wachtlijst.

‘De voornaamste reden voor de stijging is te vinden bij de inkomensgrenzen die in 2013 werden verhoogd’, is te horen bij het kabinet Homans. Daardoor kwamen 40.000 mensen extra in aanmerking voor een sociale woning. Bovendien was 2014 geen zogenaamd actualisatiejaar, waarin de lijst wordt uitgedund door iedereen te contacteren om na te gaan of de vraag nog bestaat. De wachttijd voor een woning bij de sociale huisvestingmaatschappijen is door de langere lijst opgelopen tot 1.122 dagen.

‘Alleenstaanden grootste dupe’

Volgens Martine Taelman zijn alleenstaanden de grootste dupe. ‘Het gaat in eerste instantie om alleenstaanden zonder kinderen, gevolgd door alleenstaande ouders. Voor deze groepen is eigendomsverwerving het moeilijkst. Van alleenstaande ouders is bovendien geweten dat ze een groter risico op armoede lopen.’

Ze roept Homans op prioritair aandacht te geven aan deze groep. ‘Ik hoop dat de minister snel werk zal maken van haar voornemen om investeringen op de private huurmarkt te stimuleren zodat ook daar het aanbod van huurwoningen kan groeien. Tevens moeten we de barrières voor moderne samenlevingsvormen en het opdelen van het bestaand woonpatrimonium zo snel mogelijk opheffen.’