‘Sociaal-culturele sector hapt naar adem na nieuwe besparing’
Foto: liv

Minister van Cultuur Sven Gatz voert een herverdeling van de werkingsmiddelen voor de sociaal-culturele sector door. Er worden enkele nieuwe organisaties erkend en er komt extra budget van de Nationale Loterij, maar de organisaties zelf moeten ook een solidariteitsbijdrage betalen. ‘We zitten al vijf à zes jaar in een besparingsverhaal en er komt maar geen einde aan’, is te horen bij de sector.

Woensdag werden de wijzigingen door Sven Gatz duidelijk in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement na vragen van Yamila Idrissi (SP.A) en Marius Meremans (N-VA).

Gatz besloot voor de komende vijf jaar vijf nieuwe sociaal-culturele bewegingen te erkennen, naast twee vormingsinstellingen en één vereniging. Daarbij zijn onder meer Ouders van verongelukte kinderen, Autopia en Lets.

Om de nieuwe initiatieven mogelijk te maken en voor een eerlijker verdeling van de middelen te zorgen wordt de pot van iets meer dan vijftig miljoen euro herverdeeld. Kleine organisaties en organisaties voor bijzondere doelgroepen blijven daarbij buiten schot.

De andere moeten, afhankelijk van hun grootte, enkele honderden euro tot 35.000 euro inleveren. Op die manier kan 712.000 euro opnieuw worden verdeeld. Daarnaast wordt 1,1 miljoen euro extra geput uit organisaties die niet meer aan de voorwaarden voldeden, organisaties met een sanctie omwille van een negatieve evaluatie en een nieuwe injectie van de Nationale Loterij.

‘De sociaal-culturele sector moet opnieuw inleveren onder het mom van ‘vernieuwing’ en solidariteit’, concludeert Yamila Idrissi van SP.A. ‘Minister Gatz slaat de sociaal-culturele sector die, na de vorige besparingsrondes, het water al aan de lippen heeft staan nog verder lam.’

'Op juiste manier herverdelen'

FOV, de federatie van het sociaal-cultureel werk, zegt tevreden te zijn met de nieuwe erkenningen, maar waarschuwt dat de sector geen nieuwe inlevering meer aankan.

Minister van Cultuur Sven Gatz verdedigt de beslissing. 'Ik wil ervoor zorgen dat de middelen op een juistere manier verdeeld worden', zegt Gatz. 'Dit zorgt ervoor dat sommige organisaties wat meer krijgen en andere grotere organisaties soldidair moeten zijn met de kleinere. Organisaties die zich inzetten voor bijzondere doelgroepen worden dan weer gevrijwaard.'

Volgens de minister bewaren zijn keuzes de dynamiek in de sector en geven ze zelfs een extra stimulans 'met de erkenning van vijf nieuwe bewegingen, twee vormingsinstellingen en één vereniging'.