Hoogste aantal asielaanvragen in vijftien jaar
Foto: Photo News

Er werden dit jaar al 22.266 asielaanvragen ingediend in ons land. Met nog drie maanden te gaan stevent ons land af op het hoogste cijfer sinds 2000, toen een grote regularisatie werd doorgevoerd.

De vluchtelingencrisis deed de asielaanvragen in september pieken op 5.512 dossiers. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Dat is een vijfde meer dan in augustus en een voortzetting van de steile klim sinds mei. Met een totaal van 22.266 aanvragen zitten we, met nog drie maanden te gaan, dicht in de buurt van piekjaren als 2011 (25.479 aanvragen) en 2001 (24.549). Aangezien nog altijd heel wat mensen in de pre-opvang wachten op hun behandeling door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), zullen ook die ‘records’ moeiteloos sneuvelen.

Ondanks de aangekondigde beslissingsstop voor Irakezen uit Bagdad, is in absolute cijfers het aantal aanvragen van Iraki’s toch nog gestegen. Het aantal aanvragen van gevluchte Syriërs steeg van 916 naar 1.507. Samen zijn de twee groepen goed voor zeven op de tien aanvragen. Verontrustend is daarbij de sterke toename van het aantal niet-begeleide minderjarigen, 482 in september alleen. Begin dit jaar waren dat er amper 50 per maand. Ze komen vooral uit Afghanistan en Syrië. Onder hen ook steeds vaker kinderen jonger dan twaalf.

De cijfers komen er op een moment dat Europa zich klaarmaakt voor de eerste transfer van vluchtelingen van de ene lidstaat naar de andere. Vrijdag zullen Eritrese vluchtelingen van Italië naar Zweden gebracht worden in het kader van het Europese spreidingsplan. Het gaat om het eerste luik van dat plan, voor 40.000 vluchtelingen. Ons land zou er daarvan 1.364 opvangen. In september drukte Europa, zeer tegen de zin van enkele Oost-Europese lidstaten, nog een tweede plan door voor 120.000 vluchtelingen.