Heeft de regering van premier Charles Michel (MR) na één jaar echt voor verandering gezorgd? De Standaard toetst de werkelijkheid aan de voornemens in het regeerakkoord. Welke bakens zijn er verzet, en vooral: wat zeggen de cijfers daarover?

Asiel en Migratie: ‘We breken alle records!’

Door de asielcrisis krijgt ons land meer asielaanvragen te verwerken dan ooit in de laatste 15 jaar. Maar met zijn stormende aanpak laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zelf ook een paar records sneuvelen.

Het Maxiliaanpark tegenover de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel, waar wekenlang asielzoekers kampeerden.
Het Maxiliaanpark tegenover de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel, waar wekenlang asielzoekers kampeerden. Sebastian Steveniers

‘1000ste repatriëring vanuit gevangenis. We breken alle records!’ Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) tweet veel, maar het zijn lang niet altijd de interessantste ...