Thiéry toont wie écht de macht heeft in Linkebeek
Damien Thiéry (midden) met naast hem Yves Ghequiere. Foto: Filip De Smet/belga

In faciliteitengemeente Linkebeek is maandagavond voor het eerst de gemeenteraad samengekomen sinds Vlaams minister Homans Eric De Bruycker heeft benoemd als burgemeester. De Bruycker werd onthaald op boegeroep. Damien Thiéry, de aan de kant geschoven MR-burgemeester, kreeg applaus. Thiéry stapt naar de Raad van State om de benoeming van De Bruycker aan te vechten.

Damien Thiéry (MR) werd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) aan de kant geschoven als burgemeester van de Brusselse randgemeente Linkebeek. Homans heeft de sjerp, na eerdere pogingen met Yves Ghequière, nu aan het Nederlandstalige oppositielid Eric De Bruycker gegeven. De situatie in de faciliteitengemeente, strikt gezien een Vlaamse en juridische aangelegenheid, blijft politiek een heikel thema.

De Bruycker heeft eerder op maandag de eed afgelegd bij de gouverneur van Vlaams-Brabant, Lode De Witte. 's Avonds was er al een zitting van de gemeenteraad gepland. En die begon alvast tumultueus. De geroyeerde Thiéry werd even voor 20 uur op applaus onthaald, De Bruycker kreeg boegeroep te horen.

De raadzaal werd overspoeld door Franstalige en Vlaamse actievoerders. Applaus en gejoel wisselden af. Zeker toen Thiéry even later het woord nam. Hij bedankte de aanwezigen kort voor hun steun en zei dat zijn partij maar één wens heeft: 'samen en in vrede leven'.

Thiéry haalde meteen uit naar De Bruycker. 'Met alle respect, welk probleem dacht u in Linkebeek op te lossen door zonder twijfelen het burgemeesterschap te aanvaarden? Bent u naïef? Ik vrees dat na uw moment de gloire zeer moeilijke momenten zullen volgen.'

Ook op de enige bevoegdheid die de burgemeester heeft - politie - haalde Thiéry De Bruycker onderuit: 'Zo'n vergadering moet normaal gezien twee uur voorbereid worden met de politie. Dat is niet gebeurd. Dat is fout, burgemeester.'

Er werden nog een aantal zaken eenparig (want de oppositieleden maken nu ook deel uit van het bestuur, red.) goedgekeurd: voorstellen over taalpremies en de vakanties in 2016. Daarna verlieten de gemeenteraadsleden van de Lijst van de Burgemeester, de partij van Thiéry, de zaal. 'Uit protest tegen de ondemocratische beslissing van Vlaams minister Homans.'

Waarop Thiéry vaststelde dat de gemeenteraad niet meer in aantal was en de zitting sloot.

Damien Thiéry stapt naar Raad van State

Na afloop van de gemeenteraadszitting heeft Damien Thiéry aangekondigd dat hij zeker naar de Raad van State stapt om de benoeming van De Bruycker aan te vechten. Thiéry neemt mogelijk ook een initiatief 'op Europees niveau'. De organisatie van nieuwe verkiezingen is nog een andere mogelijke piste om de democratie in Linkebeek te herstellen, klonk het. 

‘We stappen zeker naar de Raad van State, maar we zijn op dit ogenblik samen met mijn advocaten nog de argumentatie aan het ontwikkelen. Er is daarnaast ook de piste om op Europees niveau een initiatief te ondernemen of de organisatie van nieuwe verkiezingen. Op dit ogenblik is hierover nog niets beslist. We zullen de piste kiezen die de meest democratische is en waarbij vermeden wordt dat de bevolking slachtoffer wordt van deze toestand’, aldus Thiéry. 

Samenwerken met Eric De Bruycker, zoals deze als voorwaarde formuleerde om op termijn burgemeester te blijven, sluit Thiéry uit. ‘Voor de raadszitting heb ik hierover niets gezegd. Op basis van deze zitting zie ik echter dat hij onbekwaam is om als burgemeester te fungeren. Hij kon geen enkel agendapunt uitleggen aan de raadsleden en vergaderde over het verloop van de raadszitting vooraf niet met de veiligheidsdiensten. Zowel ten opzichte van de gemeenteraad als de bevolking is hij bovendien niet legitiem’, aldus de MR-politicus. 

Eric De Bruycker stelde na afloop van de gemeenteraad nog steeds te geloven dat er een vorm van samenwerking mogelijk is met de Franstalige meerderheid. 'Als dit niet het geval blijkt, neem ik over enkele weken ontslag als burgemeester', aldus De Bruycker.

Op Twitter uitte Vlaams minister Homans opnieuw kritiek aan het adres van Thiéry.

Wat nu met burgemeester De Bruycker?

Burgemeester De Bruycker zit helemaal in de tang. Hij had een scenario in gedachten waarbij hij het burgemeesterschap weer zou doorgeven als hij geen steun of begrip kreeg bij de Franstalige meerderheid. Maar in de praktijk moet hij op post blijven als ontslagnemend burgemeester tot zijn opvolger is aangewezen, ook al is dat tegen zijn zin.
Wim Winckelmans
Wetstraat