‘Zelfs als De Bruycker ontslag neemt, behoudt hij de verantwoordelijkheid’

De nieuwe burgemeester van Linkebeek is niet van plan lang burgemeester te blijven, als de Franstaligen niet met hem willen samenwerken. Professor Johan Ackaert is er evenwel niet zeker van dat Eric de Brucker zijn sjerp zo snel zal kwijt zijn.

if

Maar geen nood. De nieuwe burgemeester, Eric De Bruycker, zegt dat hij alleen burgemeester blijft als de Franstalige meerderheid hem aanvaardt en die kans is klein. Heel klein. Waarna De Bruyckler ontslag ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen