De Bruycker aanvaardt burgemeesterssjerp, ‘als Franstaligen meewerken’
Eric De Bruycker Foto: ssj

Eric De Bruycker aanvaardt zijn benoeming door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans tot burgemeester van Linkebeek. Maar als na verloop van tijd echter blijkt dat er vanuit de Franstalige meerderheid geen enkele wil tot samenwerking is, zal De Bruycker dit ambt opnieuw ter beschikking stellen. ‘We willen niet verantwoordelijk zijn voor het niet functioneren van het bestuur in onze gemeente’, aldus Prolink.

Prolink zegt dat het de visie van Homans deelt dat huidig waarnemend burgemeester Damien Thiéry wegens overtredingen van de taalwetgeving niet kan of mag benoemd worden. ‘Daar waar de pacificatie in verschillende andere faciliteitengemeenten stilaan een feit werd, bleef Thiéry wetens en willens de wet overtreden’, klinkt het.

‘Bij de parlementsverkiezingen in 2014 bleek dat er zelfs binnen het schepencollege onenigheid bestond over zijn initiatief betreffende het versturen van de oproepingsbrieven. In de gemeenteraad hebben wij hem en zijn meerderheid toen uitdrukkelijk gewaarschuwd en gevraagd om deze provocaties achterwege te laten en de communautaire strijdbijl te begraven.’

De Vlaamse oppositiepartij beseft dat er op dit ogenblik in Linkebeek ‘uiteraard onvoldoende democratisch draagvlak is voor een Vlaamse oppositieburgemeester’. ‘Deze zal nauwelijks bevoegdheden hebben en over geen meerderheid beschikken. In de praktijk zal hij ook buiten het feitelijke college gehouden worden.’ Prolink wil naar eigen zeggen echter ‘constructief en met respect voor elkaar’ naar oplossingen blijven zoeken. Indien na verloop van tijd evenwel blijkt dat er vanuit de Franstalige meerderheid geen enkele wil tot samenwerking is met De Bruycker, zal hij zijn functie opnieuw ter beschikking stellen.

De Bruycker is naar eigen zeggen echter ook bereid onmiddellijk de plaats te ruimen als de Franstalige meerderheid een andere kandidaat dan Thiéry naar voren schuift. Eerder droeg Prolink al de Franstalige schepen Yves Ghequiere als kandidaat-burgemeester naar voren en steunde de groep de recente beslissing van Homans om deze laatste als burgemeester te benoemen.

‘We betreuren nog steeds dat de Franstalige meerderheid die kans niet heeft genomen. Het kan misschien ook een oplossing zijn om te zoeken naar iemand buiten de gemeenteraad die na een gesprek met de minister en de Franstalige meerderheid door de twee geemenschappen als een alternatief aanvaard wordt’, aldus Prolink.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig