Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) benoemt gemeenteraadslid Eric De Bruycker (Prolink) tot burgemeester van Linkebeek. Die aanvaardt de benoeming, op voorwaarde dat de Franstaligen meewerken.

Het nieuws maakte Homans zelf bekend tijdens het VTM-nieuws. Zondagnamiddag liet Eric De Bruycker weten dat hij de aanstelling aanvaardt. Maar indien na verloop van tijd echter blijkt dat er vanuit de Franstalige meerderheid geen enkele wil tot samenwerking is, zal De Bruycker dit ambt opnieuw ter beschikking stellen. 'We willen niet verantwoordelijk zijn voor het niet functioneren van het bestuur in onze gemeente', aldus Prolink.

Hij legt maandagmorgen om 09.30 uur in het Provinciehuis in Leuven, in handen van Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte, de eed af als burgemeester van Linkebeek.

De benoeming van De Bruycker komt totaal onverwacht. 'Ik pas gewoon de Vlaamse wetgeving toe. Ik zou hetzelfde gedaan hebben bij een N-VA-mandataris', zei Homans. 'In Linkebeek legt de meerderheid al jaren de wetten en de rechtspraak naast zich neer, hieraan moet een einde komen', aldus Homans. 

De Bruycker

Eric De Bruycker is 57 jaar oud en was tot voor kort zaakvoerder van een klein bedrijf inzake verwarmingstechnieken, dat hij inmiddels heeft overgelaten aan zijn zoon. Hij zetelt al 15 jaar in de Linkebeekse gemeenteraad en haalde bij de jongste verkiezingen als lijsttrekker van Prolink 168 voorkeurstemmen. De Bruycker is een van de twee verkozen Vlamingen in de Linkebeekse gemeenteraad. De Vlaamse oppositiepartij Prolink (voorheen LK2000) heeft 2 van de 15 zetels in de gemeenteraad. 

'Onze bedoeling was een tweetalige lijst te vormen waarbij we gematigde Franstaligen een plek op de lijst aanboden teneinde samen te gaan ijveren voor de communautaire vrede in Linkebeek', aldus De Bruycker.

Thiéry

Linkebeek, een van de zes faciliteitengemeentes in de Brusselse rand, sukkelt al lang met de aanstelling van een burgemeester. De benoeming van De Bruycker gaat rechtstreeks in tegen Damien Thiéry (MR) die als eerste schepen al sinds 2007 waarnemend burgemeester is.

Thiéry was niet benoemd door de Vlaamse regering. Omdat hij de taalwetten overtreedt - hij verstuurde ongevraagd Franstalige oproepingsbrieven - weigerde minister Homans hem na de verkiezingen van 2012 te benoemen. Ze kreeg daarvoor de steun van de Raad van State, waardoor de weigering definitief werd. 

Coalitie

De gemeenteraad moet in zo'n geval binnen dertig dagen iemand anders voordragen, alleen weigerde de Linkebeekse meerderheid dat. Homans neemt nu zelf het initiatief met de benoeming van De Bruycker. Het gaat niet om Homans' eerste poging. In september had ze ook al tweede schepen Yves Ghequière tot burgemeester benoemd, maar die aanvaardde uiteindelijk niet. Damien Thiéry had het toen over ‘een onnodige daad van agressie’ van Homans.

Wat de benoeming betekent voor de coalitie is niet duidelijk. Linkebeek wordt bestuurd door de (Franstalige) Lijst van de Burgemeester, die 13 van de 15 zitjes heeft. Oppositiepartij Prolink heeft de 2 overige, waarvan De Bruycker er een bezet.

Franstaligen boos

De beslissing van minister Homans botst aan Franstalige kant op heel wat onbegrip. 'Een democratische staatsgreep', klinkt het onder meer. Lees hier alle reacties.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig