De integratie van honderdduizenden vluchtelingen is een vergelijkbare, even grote opdracht als de Duitse eenmaking. Dat heeft de Duitse bondspresident Joachim Gauck zaterdag in Frankfurt gezegd tijdens de plechtige herdenking van de ‘Wiedervereinigung’ van Oost- en West-Duitsland, exact 25 jaar geleden.

'Zoals in 1990 wacht ons een uitdaging die generaties zal bezighouden. Maar anders dan toen, moet wat tot nu toe niet samenging, nu wel samenwerken', aldus Gauck. Oost- en West-Duitsers spraken dezelfde taal, kenden dezelfde cultuur en geschiedenis. 'Hoeveel groter is de afstand die nu in één land overwonnen moet worden, een land dat een immigratieland geworden is.'

Hulp & angst

Gauck wees op de hulpbereidheid van velen, maar toonde begrip voor de angst bij anderen bij de grote toevloed van vluchtelingen. 'Dit is ons dilemma: we willen helpen en ons hart is groot. Maar onze mogelijkheden zijn niet eindeloos.' Hij vroeg om tijdens het debat controverse niet te laten uitmonden in vijandschap.

Voorts stond de president stil bij de hereniging zelf. Met hun protest in 1989 hebben de Oost-Duitsers een groot geschenk gegeven aan de West-Duitsers, klonk het. 'De vreedzame revolutie toont aan dat wij Duitsers vrijheid kennen.' Anderzijds gaf het westen van het land de ossies zaken als democratie en een grondwet, dixit Gauck.