Daags voor de start van de Bisschoppensynode over het huwelijk en het gezin heeft een theoloog uit het Vaticaan meegedeeld dat hij homoseksueel is. Het Vaticaan heeft hem geschorst.

‘Ik wil dat de Kerk en mijn gemeenschap weten wie ik ben: een homoseksuele priester, gelukkig en trots op mijn eigen identiteit’, zei de Poolse theoloog Krzysztof Charamsa (43) aan de krant Corriere della Sera

Volgens de Italiaanse krant is het de eerste theoloog met een actieve rol binnen het Vaticaan die openlijk uitkomt voor zijn homoseksuele geaardheid. Hij zegt dat hij de houding van de Kerk tegenover homoseksualiteit wil aanklagen. 'Het is tijd dat de Kerk haar ogen opendoet en realiseert dat homoseksuelen een leven met totale onthouding van liefde laten leven onmenselijk is.'

Charamsa woont al zeventien jaar in Rome, is assistent-secretaris van de Internationale Theologische Commissie en doceert onder meer Theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana. Hij heeft een partner. 

‘Onverantwoord’

De woordvoerder van het Vaticaan liet in een reactie verstaan dat de daad van de priester om zich te outen als homo vlak voor de start van de Bisschoppensynode over het huwelijk en het gezin, ‘zeer erg’ en ‘onverantwoord’ is. De theoloog wordt geschorst uit zijn functie bij de Heilige Stoel. Charamsa is naar eigen zeggen bereid de professionele gevolgen van zijn coming-out te dragen.

De Poolse priester had de schorsing bij de Theologische Commissie, die de leer van de Kerk verdedigt, verwacht. Zijn toekomst als priester moet door een lokale bisschop beslist worden, zei het Vaticaan. Het Poolse bisdom geeft hem een 'waarschuwing'. De theoloog wordt verzocht 'de weg van het priesterdom van Christus weer te bewandelen.'